Wiktionary:የሂንዱስታኒ ቅድመ-ታሪካዊ አመጣት ሷዴሽ ዝርዝር

ከWiktionary

የሂንዲ / ኡርዱ አመጣጥ ታሪክ ሷዴሽ[አርም]

ስለ «ቅድመ ሕንዳውሮፓዊ» - የ(*) ምልክት ማለት እነዚህ ቃላት ከቶ በጽሕፈት አልተዘገቡም። በቋንቋ ሊቃውንት ግመት ብቻ ናቸው። የሕንድና የአውሮፓ ሕዝብ ወላጆች በጥንት ሳይለያዩ አንድላይ የተናገሩት ቋንቋ እንደ ሆነ ይገመታል።

ቁ#. አማርኛ ሂንዱስታኒ (~1500 ዓም-አሁን) ሳንስክሪት (~600-300 ዓክልበ.) ቬዲክ ሳንስክሪት (~1200-600 ዓክልበ.?) ቅድመ-ሕንዳዊ-ኢራናዊ (~1500 ዓክልበ.?) ቅድመ-ህንዳውሮፓዊ (~2000 ዓክልበ.?) ኬጥኛ (~1700-1200 ክ.በ.)
1 እኔ መይ እህም እህም *አጅሃም *ኤግሖም ኡክ
2 አንተአንቺ ትቨም ትቨም *ቱሕ *ቱሕ ዚክ
3 እርሱእርሷ ቨህ *ሳ *ኤይ፣ *ኢሕ፣ *ኢድ አስ
4 እኛ ህም ቨየም ቨየም *ዋይ *ወይስ፣ *መስ ዌስ
5 እናንተ ቱም ዩየም ዩየም *ዩስ ሱሜስ
6 እነሱ *ኤየስ፣ *ኢሔስ
7 ይህይህች የህ ኢደም አየም *አየም *ኮሕ፣ *ኮስ፣ *ኮድ ካስ
8 ያች ቨህ ተት * *ሶ፣ *ሴሕ፣ *ቶድ አፓስ
9 እዚህ የሃን እትረ ኢሄ
10 እዚያ ቨሃን ተትረ ተትረ *ታር አፒያ
11 ማን ኮን ከስ *ክዊስ ኩዊስ
12 ምን ክያ ኪም ኪም * *ኰድ ኩዊት
13 የት ከሃን ኩትረ ክቨ፣ ኩትረ *ክዉዼ ኩዋፒ
14 መቼ ከብ ከዳ ከዳ ኩዋፒ
15 እንዴት ከይሳ ከጠም ከጣ ማሓን
16 አይ... ም ነሂን * *ነ ናታ
17 ሁሉ ሰብ፣ ሳራ ሰርቨ ቪሽቬ *ሳርዋስ *ሔሎስ ሁማንጻ
18 ብዙ በሁት በሁ በህቨስ *ሞኖጎስ መኪስ
19 አንዳንድ ኩጭ ኪኝቺድ ኬ ቺት *ካይሎ-፣ *ሶልዎ- ኩወስቃ
20 ጥቂት ጦራ እልፐ እልፓስ *ፓዋስ ተፓወስ
21 ሌላ ዱስራ እኘ እኘስ *አንተሮስ ዳማይስ
22 አንድ ኤክ ኤከ ኤከስ *አይካ፣ ሃይዋ *ኦይኖስ ሲያስ?
23 ሁለት ድቫ፣ ድቪ ድቫ *ዷ *ድዎሕ ዳውስ
24 ሦስት ቲን ትሪ ትራያስ *ትራያስ *ትሬየስ ቴሬስ
25 አራት ቻር ቸቱር ቸትቫረስ * *ኰትዎረስ መያወስ
26 አምስት ፓንች ፐኝጀ ፐኝቸ *ፓንቻ *ፔንኰ
27 ትልቅ በራ መህት መሃን *ሜጎስ ሳሊስ
28 ረጅም ለምባ ዲርግሄ ዲርግህስ *ድርሕጛ *ድሉሕጎስ ዳሉኪስ
29 ሰፊ ቾራ ኡሩ ፕርጡስ ፓልሒስ
30 ወፍራም ጋርሃ ግህነ በሁለስ፣ ስጡራስ *ቴጉስ
31 ከባድ ብሃሪ ጉሩ ጉሩስ *ጐርሖስ ናኪስ
32 ትንሽ ጮርጣ እልፐ እርብህስ *ስማሎስ ካፒስ
33 አጭር ናርታ ህረስቨ ህረስቨስ *ምረጉስ፣ *ስኩርቶስ ማኒንግኩዋንጽ
34 ጠባብ ተንግ እምሁ እምሁስ *ሓንዡ *ሔንግ-
35 ቀጭን ፓትላ ተኑ ተኑስ *ቴንሑስ፣ *መሕቅሮስ ማክላንጽ
36 ሴት ኦረት ስትሪ ጀኒ *ግዌን ግዌናንጽ
37 ወንድ አድሚ፣ ማርድ ፑሩርሸ፣ ነረ ዊሕራስ *ዊሕሮስ ፐስናስ
38 ሰው ኢንሳን መኑርሽየ ፑሩርሸ፣ መኑስ *ማኑስ አንቱዋሐስ
39 ልጅ በጫ ባለ፣ ሺሹ ሺሹስ፣ ኩማረስ ፐሑስ ሃሣስ
40 ሚስት ፐትኒ፣ ቢቪ ብሃርያ ፐትኒ፣ ጃያ
41 ባል ፐቲ ፐቲ ብህርታ፣ ፐቲስ *ፓቲስ *ፖቲስ ፐስናስ
42 እናት ማታ ማትር ማታ *ማትር *ሜሕቴር አናስ
43 አባት ፒታ ፒትር ፒታ *ፕሕታር *ፕሕቴር፣ *አታ አታስ
44 እንስሳ ጃንቨር ፐሹ ምርገ፣ ፐሹስ *ፐቹ *ዴውሶም፣ ጐር- ሱፓል
45 ዓሣ መጭሊ መጽየ መጽየስ *መጽየስ *ፒስኮስ ፓርሑዋያስ
46 ወፍ ቺሪያ ቬስ፣ ፐክርሺን *ሓዊስ *ሔዊስ ሱዋይስ
47 ውሻ ኩታ ሽቫነሕ ሽቫ *ጿ *ክዎ ኩዋስ
48 ቅማል ጁን ዩካ አፓሊ፣ ዩካ *ለውሕ አፕኄ
49 እባብ ሳንፕ ሰርፐ እሂስ *ሔንጒስ፣ *ነሕትር- ኢሉያንካ
50 ትል ኪራ ክርሚ ክርሚስ *ክውርሚስ
51 ዛፍ ፔር ቭርክርሸ፣ ታሩ ቭርክርሸስ *ዳሩ *ዶሩ ታሩ
52 ደን ጀንገል፣ ቫን ቨነ ቨነም ትየሣር
53 በትር እርደርንርዳ ደርንርደ ደርንርደስ *ጋስቶ- ፓሒን
54 ፍሬ ጰል ጰለ ጰለም *ብለሕ-፣ *ብሩግ- ሰሳን
55 ዘር ቢጅ ቢጀ ቢጀም *ሴህምን ዋርዋላን
56 ቅጠል ፐታ ፐትረ ፐርነም *ቦልሕዮም ፓርስቱስ
57 ሥር ጀር ሙለ ሙለም *ውሬሕድስ ሱርካስ
58 ቅርፊት ጫል ትቨች ትቨክ *ቤርሕጎስ
59 አበባ ጱል ፑርሽፐ ፑርሽፐም *ብሌሕስ አሊል
60 ሣር ግሃስ ትርነ ትርነም *ኮይኖ- ወልኩዋንጽ፣ ኡዙሕሪስ
61 ገመድ ረሢ ረጁ ረጁስ፣ ዳመ ኢሺማናስ
62 ቆዳ ቸምሪ ቸርመን ትቨክ *ፐል-፣ *ትዌኮስ
63 ሥጋ መንስ ማምሰ ማስ *ማምስ *ሜምሶ-
64 ደም ራክት፣ ኹን እስርጅ እስርክ *ክረው-፣ *ሄስሕር ኧሻር
65 አጥንት ህርዲ እስጢ እስጢ *ሓስጢ *ኾስት-፣ *ኮስት- ሐስታይ
66 ቅባት ቫሳ፣ ቸርቢ ፒቨስ፣ ሜደስ ፒቨስ፣ ሜደስ *ስመሩ- ሳክኒስ
67 ዕንቁላል አርንርዳ እርንርደ እርንርደም *ሖውዮም
68 ቀንድ ሲንግ ሽርንገ ሽርንገም *ቅርኖም- ሱርና
69 ጅራት ዱም፣ ፑንጭ ፑጨ ሼፐስ ሲሳይ
70 ላባ ፐንቅ፣ ፐር ፐርነ ፐርነም *ፔትሕር ፒታር
71 ጸጉር ባል ኬሸ ኬሸስ *ፓክስ, *ፑልሕ- ኢሼኒስ
72 ራስ ሰር ሺረስ ሺረስ *ካፑት ሃርሳር
73 ጆሮ ካን ከርነ ከርነስ *ሖውስ ኢስታማናስ
74 ዐይን አንቅ እክርሺ እክርሺ * *ኾኲ-፣ *ኸኲ- ሳጉዋ
75 አፍንጫ ናክ ናሲከ ናሳ *ኔሕስ ቲቲታን
76 አፍ ሙንህ ሙቀ አስ *ሖሕስ- አይስ
77 ጥርስ ዳንት ደት፣ ደንታ ደን *ሕዳንታስ *ኽዶንትስ፣ *ጎምቦስ ጋጋስ
78 ምላስ ጂብህ፣ ዘባን ጂህቫ፣ ጂህቨ ጂህቫ *ድንግዌሕስ ላላስ
79 ጥፍር ናኹን ነቀ ነቀስ *ናኻ *ኽኖግሮስ ሳንኩዋይስ
80 እግር ፐይር፣ ፓንቭ ፐደ ፓት *ፖድስ ፓታስ
81 ባት እርታንግ፣ ፓንቭ ጀንግሄ ጀንግሃ *ክሮክስኮ- ኧግዱ
82 ጉልበት ግሁርትና ጃኑ ጃኑ *ጃኑ *ጎኑ ጌኑ
83 እጅ ሃጥ ህስተ፣ ፓርኒ ህስተስ *ዣስታስ *ጌስሮ-፣ *ማን- ከሣር
84 ክንፍ ፐንቅ ፐክርሸ ፐርነም፣ ፐክርሸስ ፓታር
85 ሆድ ፔርት ኡደረ ኡደረ *ኡደሮ-፣ *ብረውሶስ ሳርሁዋንጽ
86 አንጀት እንተሪ ጉደ አንትረም *ኤሕተር- ጋራተስ
87 አንገት ገርደን ከርንርጠ ግሪቫ *ክኖግ-፣ *ኰሎ- ኩዋታር
88 ጀርባ ፒርጥ ፕርሽርጠ ፕርሽርጠም ኢስኪስ
89 ጡትደረት ጫቲ፣ ሲና ስተነ ስተነስ *ፕስተነስ *ፕስቴን ታካኒ፣ ቴታን
90 ልብ ዲል ህርድ፣ ህርደየ ህርደየ *ዥርድ *ኬርዲስ ካርዲ
91 ጉበት የክርት የክርት የክርት *የሕኲር፣ ሔንትሮም ሊሢ
92 ጠጣ ፒና ፒበቲ ፒበቲ *ፐኺ-፣ *ሔጒ- ኤኩ-
93 በላ ቃና እቲ እቲ *ሃድቲ *ሔድ- ኤድ-
94 ነከሰ ካርትና ደምሸቲ ደሽ- *ጒሩግ-፣ *ስመርድ- ዋክ-
95 ጠባ ቹስና ድህየቲ ድህየቲ *ሱግ- ኡህ-
96 ተፋ ጡክና እርሽርጢቨቲ እርሽርጢቨቲ *ስፐው- አላፓህ-
97 አስታወከ ቃይ ቨመቲ ቨሚቲ *ወም-፣ *ሕረውግ-
98 ነፋ ጱንክና ቫቲ ቫቲ *ዋት-፣ *ሕወሕ- ፓራይ-
99 ተነፈሰ ሳንስ ሌና እኒቲ እኒቲ ሔንሕ-፣ *ፕነው-
100 ሳቀ ሃንስና ስመየቴ፣ ህሰቲ ህሰቲ *ክለክ- ሐሐርስ-
101 አየ ዴቅና ፐሽየቲ ፐሽየቲ *ሰኲ-፣ *ወይድ- ሳጉዋይ-፣ አውስ-
102 ሰማ ሱና ሽርኖቲ ሽርኖቲ *ጋውሽ- *ሔክሖውስየ-፣ *ክለው- ኢስትማስ-
103 አወቀ ጃና ጃናቲ ቬደ *ዋይድ- *ግነኽ-፣ *ወይድ- ሳክ-
104 አሠበ ሶችና መኑቴ፣ ቺንተየቲ መንየቴ፣ ዲድሄቲ *ቶንግ-፣ *መን-
105 አሽተተ ሱንግህና ጂግህረቲ ጂግህረቲ *ኸድ-
106 ፈራ እርደርና ቢብሄቲ ቢብሃየ *ባይሕ- *ፐርክ- ናሕ-
107 አንቀላፋ ሶና ስቨፒቲ ሰስቲ ሷፕ- *ስወፕ-፣ *ድረም- ሱፕ-
108 ኖረ ጂና ጂቨቲ ጂቨቲ *ጐይዂ- ሁዊስ-
109 ሞተ መርና ምሪየቴ ምሪየቴ *ዼው-፣ *መር- አክ-
110 ገደለ ማርና ህንቲ ህንቲ *ጐን- ኰን-
111 ተዋጋ ዣጋርና፣ ላርና ዩድህየቴ ዩድህየቲ ሁላይ-፣ ዛሒያ-
112 አደነ ሺካር ካርና ምርገየቴ ምርገየቴ ሁርና-
113 መታ ማርና ህንቲ፣ ታርደየቲ ህንቲ *ፕለሕክ- ዋልህ-
114 ቈረጠ ካርትና ክርንተቲ ክርንተቲ *ከሒድ-፣ *ስከል-፣ *ሰክ- ቱሑስ-
115 ሠነጠቀ በንርትና ብሂነቲ ብሂነቲ *ግለውብ-፣ *ስከይ- ሳራ-
116 ወጋ ብሆንክና ቪድህቲ ቨድህየጢ *ስተይግ- ኢስካሪ
117 ጫረ ቀሮንችና ሊቀቲ ክርሽርነውቲ፣ ከርሸቲ *ገረድ-፣ ስክረይብ- ጉልስ-
118 ቆፈረ ቆድና ቀነቲ ቀነቲ *ዼይጒ-፣* ዸልብ- ፓዳይ
119 ዋኘ ተይርና ፕለቨቴ ፕረቨቴ *ኔሑ-
120 በረረ ኡርና ፐተቲ ፐተቲ *ፕለውክ- ፒዳይ
121 ተራመደ ቸልና ኤቲ፣ ገጨቲ ገጨቲ *ሃይቲ *ገንግ-፣ *ግረዽ- ጒምስኬ- ቲያ-
122 መጣ አና አገጨቲ አ ገጨቲ *ጐም-፣ *ጐሕ- ኡዋ-
123 ተኛ ሌርትና ሼቴ ሼቴ *ለግ- ኪ-
124 ተቀመጠ በይርጥና ሲደቲ አስቴ፣ ሰድ- *ሰድ- አሰስ-
125 ቆመ ቀራ ሆና ቲርሽርጠቲ ቲርሽርጠቲ *ስተሕ- አር-
126 ዞረ ሙርና ቨርተቴ ቨርተቴ፣ ቭርንክቴ *ተርሕ-፣ *ወርት- ወህ-
127 ወደቀ ጊርና ፐድየቴ ፐድየቴ *ፖል-፣ *ካድ- ማውስ-
128 ሰጠ ዴና ደዳቲ ደዳቲ *ደኽ- ፓይ-
129 ያዘ ፐከርና ድህረቲ ድሃረየቲ *ዻር- *ሰግ-፣ *ከህፕ- ሃር-
130 ጨመቀ ኒጮርና ምርድናቲ ፒርደየቲ ታማስ-፣ ወሱሪያ-
131 ፈተገ መልና ግህርሸቲ ግህርሸቲ *መልሕ- *ተር- ሳክሩ-
132 አጠበ ድሆና ክርሻለየቲ ኔክቴቲ *ለኊ-፣ *ነይጒ- ዋርፕ-
133 አበሰ ፖንጭና ማርሽርቲ ማርሽርቲ አንስ-
134 ሳበ፣ ጐተተ ቂንጭና ከርሸቲ ከርሸቲ *ዽረግ- ህዊቲያ-
135 ገፋ ድህካ ዴና ኑደቲ ኑደቲ፣ ቱደቲ *ስከውብ-፣ *ስኩብ- ኩዋስ-
136 ጣለ ጴንክና ክርሺፐቲ ክርሺፐቲ፣ እስየቲ *ስመይት- ፐሢያ-
137 አሠረ ባንድህና በድህናቲ በድህናቲ፣ ነህየቲ *በንዽ-፣ ለይግ- ካለሊያ-
138 ልብስን ሰፋ ሲና ሲቭየቲ ሲቭየቲ *ስዩሕ-
139 ቆጠረ ጊና ገርነየቲ፣ ከለቴ ከለቴ *ረይ- ካፑወ-
140 አለ ከህና፣ ቦልና ቨክቲ ቪቨክቲ *ሰኲ፣ *ወውክ- ቴ-
141 ዘፈነ ጋና ጋየቲ ጋየቲ *ሰንጒ-፣ *ካን- ኢሻማይ
142 ተጫወተ ቄልና ዲቭየቲ ክሪርደቲ ዱስክ-፣ ሂንጋኒስከ-
143 ተንሳፈፈ ባሃቭ ፕለቨቴ ፕረቨቴ *ፕለውዽ-፣ *ስሮው-
144 ፈሰሰ በህና ተይርና ሰረቲ፣ ክርሸረቲ ክርሸረቲ፣ ስረቭ- *ፕለው- አርስ-
145 በረደ ጀምና ሺየቴ ሺየቴ *ፕረውስ- ኧካይ-
146 አበጠ ጱልና፣ ሱጅና ሽቨየቲ ሽቨየቲ ሱዋ-
147 ፀሐይ ሱረጅ ሱርየ ሱርየስ፣ ስቨር *ሱሓር *ሶኊል ኢስታኑስ
148 ጨረቃ ቻንድ ማሰ፣ ቸንድረመስ፣ ቸንድረ ቸንድረ፣ ማስ *ማሳ *ሜሕንስ፣ *ሎውክስነሕ አርማስ
149 ኮከብ ታራ፣ ሲታራ ነክርሸትረ፣ ስትር ስተር- *ሕስታር *ሕስቴር ሃስቴር
150 ውኃ ፓኒ ጀለ፣ ቫሪ ቫር፣ ኡደን- *ሃፕ- *ዋታር፣ *ሔኰሕ ዋታር
151 ዝናብ ባሪሽ ቨርሸ ቨርሸም ሄውስ
152 ወንዝ ነዲ ነዲ ነዲ *ሔፕ- ሃፓስ
153 ሐይቅ ጅሂል ሰረስ ሰረስ፣ ህረደስ *ላኩ-፣ *ሔጌሮ- ሉሊስ
154 ባሕር ሰመንደር ኡደድሂ ሰሙድረስ *ስሔይዎ-፣ *ሞሪ አሩናስ
155 ጨው ነመክ ለቨርነ ለቨርነም፣ ክርሻረ *ሴሕልስ
156 ድንጋይ ፐጠር እሽመን እሽማ *ሓችማን *ሔክሞን ፓሢላስ
157 አሸዋ ሬት፣ ባሉ ፓምሱ፣ ሲከታ ሲከታስ *ሳምሕዾስ
158 አቧራ ድሁል፣ ኻክ ሬርኑ ሬርኑስ *ፐሕርስ-
159 መሬት ቡሚ፣ ዛሚን ክርሸም፣ ፕርጢቪ ክርሻስ *ዼጎም፣ *ሔር- ተካን
160 ደመና ባደል ነብህስ፣ ሜግሄ ሜግህስ፣ ነብህስ *ኔቦስ አልፓስ
161 ጉም ኮህራ፣ ድሁንድህ ሚህ ሚሂካ *ሕሚግለሕ፣ *ስነውዽ- ካማራስ
162 ሰማይ አሳማን አካሸ ድየውስ *ኔቦስ ኔፒስ
163 ንፋስ ህቫ ቫዩ፣ ቫተ ቫተስ *ኋዩሽ *ሕወንትስ ሁዋንጽ
164 አመዳይ በርፍ ሂመ፣ ቱርሻረ፣ ቱሂነ ሂመስ *ዢም *ስኒጒህስ
165 በረዶ በርፍ ሂመ ሂመስ *ዢም *ሔይሕ-፣ *የግ- ኧካን
166 ጢስ ድሁዋን ድሁመ ድሁመስ *ዹማስ *ስሙኲ-፣ *ዹሕሞስ ቱሑዊስ
167 እሳት አግ፣ አግኒ እግኒ እግኒስ *ሓግኒስ *ፔሑር፣ *ሔግኒስ ፓሑር
168 አመድ ራቅ አሰ አሰስ፣ ብህስመን- *ኼስኖ-፣ *ኼሲ- ሃስ
169 ተቃጠለ ጀልና ደህቲ ደህየቴ *ብረው-፣ *ዸጒ-፣ *ስወል-፣ *ሔውስ- ዋርን-
170 መንገድ ሰረክ፣ ራስታ እድህቨን፣ ማርገ፣ ረጥያ እድህቫ፣ ፐንጣስ *ዌግ-፣ *ፐንት-፣ *ደርግ- ፓልሳስ
171 ተራራ ፐሃር ጊሪ፣ ፐርቨተ ጊሪስ *ጐርኽ-፣ ሞን- ካልማራስ
172 ቀይ ላል ረክተ፣ ሮሂተ ሮሂተስ *ሕረውዾስ ሚቲስ
173 አረንጓዴ ህራ ህሪተ፣ ፐላሸ ህሪተስ *ግሬሕ- ኈልፒስ
174 ቢጫ ፒላ ፒተ፣ ፒተለ ህሪስ *ገልሕዎስ፣ *ከንህኮስ ሐሕላዋንጽ
175 ነጭ ሰፌድ ሽቬተ ሽቬተስ፣ እርጁነስ *ሔልቦስ ሃርኪስ
176 ጥቁር ካላ ክርሽርነ ክርሽርነስ *ስዎርዶስ፣ *ሔምስ- ዳንኩይስ
177 ሌሊት ራት ራትረ ራትሪ፣ ነክቲ *ኖኲትስ ኢስፓንጽ
178 ቀን ዲን ድዩ፣ እህር እህር፣ ድየቭ- *ሔግ-፣ *ደይን- ሲዋጽ
179 አመት ሳል፣ ባራስ ቨርሸ፣ ሰምቨጸረ፣ ሰምቨት ቨጸረስ *የሕር-፣ *ወት- ወጽ
180 ሙቅ ገርም ግህርመ፣ ተፕተ ኡርሽርነስ *ጛርማ *ጐርም- *ተፕ- አንጽ
181 ቅዝቃዛ እርጠርንርዳ ሺተ ሺተስ *ጌልዶስ ኤኩናስ
182 ሙሉ ፑራ ፑርነ ፑርነስ *ፕልሕኖስ ሱዋንጽ
183 አዲስ ነያ ነቨ፣ ኑተነ ነቨስ *ናዋስ *ኔዎስ ኔዋስ
184 አሮጌ ፑራና ጂርነ፣ ቭርድሄ ሰነስ *ሰንሖ- ሚያህዋንጽ
185 ጥሩ እጫ ቨሱ፣ ብህድረ ቨሱስ፣ ብህድረ *ሕሱ *በድ-፣ *ሕሱ- አሡስ
186 መጥፎ ኻራብ፣ ቡራ ፓፐ ፓፐስ *ፓፐስ *ሑፔሎስ፣ *ዱስ ኢዳሉስ
187 በስባሳ ሰራ ፑቲ ፑቲስ *ፑ- ሃራንጽ
188 እድፋም መይላ፣ ገንዳ መሊነ፣ ሰመለ መሊነ፣ አኒርመለ *ሳልው- ኢስኩናንጽ
189 ቀጥተኛ ሲድሃ እርጁ እርጁስ *ሕረግቶስ
190 ክብ ጎል ቭርጠ፣ ቨርቱለ ቨርቱለስ፣ መርንርደለ
191 ስለታም ቲቃ ቲክርሽርነ ቲክርሽርነስ *ስኬርብ-፣ *ሔክሮስ አልፑስ
192 ደደብ ኩንድ ኩርንርጠ ኩርንርጠ አልፓንጽ
193 ለስላሳ ቺክና ሽለክርሽርነ፣ ስኒግድሄ ሽለክርሽርነስ *ግላዶስ ሚውስ
194 እርጥብ ጊላ፣ ኦዳ አርድረ፣ ክሊነ አርድረስ *ወድ ሁርኒያንጽ
195 ደረቅ ሱቃ ሹርሽከ ሹርሽከስ *ተርስ-፣ ስሔውሶስ ሃታንጽ
196 ትክክለኛ ጢክ፣ ሰሂ ሱድሄ፣ ሰትየ እርጁስ፣ እርተስ *ሕረግቶስ አሳንጽ
197 ቅርብ ቀሪብ፣ ነዝዲክ ኔደ፣ ፕረቲ እንቲኬ ማኒንኩዋስ
198 ሩቅ ዱር ዱረ ዱሬ *ዊ አርሃ፣ ቱዋ
199 ቀኝ ዳያን ደክርሺርነ ደክርሺርነስ *ደክስ- ኩናስ
200 ግራ ባያን ሰቭየ ሰቭየስ *ሰውዮስ
201 በ... ፓር - እፒ፣ ፒ *ሓድ
202 በ... ውስጥ ሜን - እንተር፣ መድህዬ *ሔን፣ *ሔንተር አንዳን
203 ከ... ጋር ሰሀ ሰሀ፣ ስመት *ሜታ፣ *ኮም ካቲ
204 እና ኦር -ቸ፣ ኡተ *-ቸ *-ኰ፣ *ደ
205 ቢ... (ኖሮ) እገር፣ የዲ የዲ የት ታኩ
206 በ... ምክንያት ክዮንኪ ኩዊት
207 ስም ናም ናመን ናመ *ሕናመን *ሕኖምን ላማን