Wiktionary:ኦሮምኛ ሷዴሽ

ከWiktionary

Note: I got what info I could; if you know Oromifaa, feel free to make corrections or additions! Codex Sinaiticus (talk) 01:19, 30 ማርች 2016 (UTC)[reply]

ቁ. አማርኛ ወለጋ ኦሮምኛ ቦራና ምሥራቅ ምዕራብ
1 እኔ ana, na አነ፣ ነ ana አነ አነ አነ፣ አኒ
2 አንተ፣ አንቺ si ሲ ati አቲ አቲ አቲ
3 እርሱ isa እሰ
4 እኛ nu ኑ nu ኑ ኑሂ ኑዊ
5 እናንተ isin እስን issani እሠኒ እሥን እሥኒ
6 እነሱ isaan እሳን
7 ይህ፣ ይህች kana ከነ -kana -ከነ -ከነ -ከነ
8 ያ፣ ያች san ሰን
9 እዚህ
10 እዚያ
11 ማን eeññu ኤኙ enw ኧኑ ኤኙ ኤኙ
12 ምን maal ማል maan ማን ማሊ ማል
13 የት
14 መቼ
15 እንዴት
16 አይ... ም ii'ii ኢኢ
17 ሁሉ hundaa ሁንዳ c'offaa ጮፋ ሁንደ ሁንዱመ
18 ብዙ he'du ኸዱ ኸዱ ደኑእ
19 አንዳንድ gar(i) ገር፣ ገሪ
20 ጥቂት
21 ሌላ biraa ብራ -ዲእቢ ከብራ ከምብራ
22 አንድ tokko ቶኮ ቶኮ ተከ ቶኮ
23 ሁለት lama ለመ ለመ ለመ ለመ
24 ሦስት sadii ሰዲ ሰዺ ሰዲ ሰዺ
25 አራት afur አፉር
26 አምስት šan ሸን
27 ትልቅ ጉዻ ጉዳእ ጉደ
28 ረጅም ዼራ ዼረ ዴረ
29 ሰፊ bal'aa, booccoo በልኣ፣ ቦቾ
30 ወፍራም
31 ከባድ
32 ትንሽ ዲቃ ጥቃ ጥኖ
33 አጭር
34 ጠባብ
35 ቀጭን ቀለ ቀለ ቀሎ
36 ሴት ኒቲ ጀልቲ ነዼኒ
37 ወንድ
38 ሰው nama ነመ ነመ ናመ ነመ
39 ልጅ
40 ሚስት
41 ባል
42 እናት
43 አባት አበ ኣበ አበ
44 እንስሳ
45 ዓሣ qurt'ummii ቁርጡሚ ቁርቱሚ ቁርጡሚ አሰ
46 ወፍ c'irrii ጭሪ ስምብሬ ሽምብሮ ስንብሮ
47 ውሻ saree ሰሬ ሰሬ ሰሬ ሰረ
48 ቅማል c'inii, injiraan, injijii ጭኒ፣ እንጅራን.እንጅጂ እንጅረን እንጅሬእ እንጅረን
49 እባብ mar'ataa, bofa, šaawwisa መርአታ፣ ቦፈ፣ ሻውሰ ቦፈ ጆወ ቦፈ
50 ትል
51 ዛፍ muka ሙከ ሙከ ሙኸ ሞከህ
52 ደን baqqoo, daggala በቆ፣ ደገለ
53 በትር
54 ፍሬ ija እጀ
55 ዘር garii, saññii ገሪ፣ ሸኚ ሸኚ ሸኚ ሰኚ
56 ቅጠል baala ባለ ባለ ባለ ባለ
57 ሥር ሂዻ ሂደ ሂደ
58 የዛፍ ልጥ ቆለ ቁንጬ ቡኮ
59 አበባ daraaraa ደራራ
60 ሣር marga መርገ መረ ጪተ መርገ
61 ገመድ
62 ቆዳ gogaa, ittillee ጎጋ፣ እትሌ ጎጋ ጎገ ጎገ
63 ሥጋ foon ፎን ፎኒ ፎን ፎን
64 ደም d'iiga ዺገ ዺገ ዺገ ዺገ
65 አጥንት lafee ለፌ ለፌ ለፌ ለፈ
66 ስብ፣ ጮማ moora ሞረ ገብና ጮመ ጮመ
67 ዕንቁላል killee, bup'p'aa ክሌ፣ ቡጳ ኦኮከን ክሌእ- አንቀቁ
68 ቀንድ gaafa ጋፈ ጋፈ ጋፈ ጋፈ
69 ጅራት eegee ኤጌ ኤጌእ ኤገ ኤገ
70 ላባ
71 ጽጉር ርፈንሳ ረፈንሰ ደበሰ
72 ራስ mataa መታ መታዕ መታ መተ
73 ጆሮ gurra ጉረ ጉራ ጉራ ጉረ
74 ዐይን ija እጀ እለ ኢየ እየ
75 አፍንጫ fuññaan ፉኛን
76 አፍ afaan አፋን ኣፈን ኣፋን አፋን፣ አፈን
77 ጥርስ እልካኒ እልከ እልከን
78 ምላስ arraba አረበ ኣረበ አረበ አረበ
79 ጥፍር qeensa ቄንሰ ቄንሰ ቄንሰ
80 እግር miillaa ሚላ ሚለ ሚለ ሉከ
81 ባት hojjaa, luka ሆጃ፣ ሉከ
82 ጉልበት jilba ጅልበ ጅልበ ጅልበ ግልበ፣ጅልበ
83 እጅ harka ሀርከ ሀርከ ሀርከ ሀርከ፣ አርከ
84 ክንፍ
85 ሆድ ገረ ጋረ ገረ
86 ሆድቃ mar'umaan መርኡማን
87 አንገት qoosee ቆሴ ሞርመ ሞርመ ሞርመ
88 ጀርባ dugda ዱግደ
89 ጡት፣ ደረት harma ሀርመ ሀርመ ሀርመ አርመ
90 ልብ onnee ኦኔ ኦኔእ ኦኔእ ለጰ
91 ጉበት tiruu ትሩ ትሩ ትሩ ትሩ፣ ተሩ
92 ጠጣ dhug- ዹግ- ዱኢ ዱጊ ዹጊ
93 በላ ንጃዹ ኛዹ ኛዱ
94 ነከሰ ፅንኒ ጪንኒ ጭንነ
95 ጠባ hod'a, t'uut'a ሆዸ፣ ጡጠ
96 ተፋ tuf ቱፍ
97 አስታወከ
98 ነፋ afuufa, buufa አፉፈ፣ ቡፈ
99 ተነፈሰ
100 ሳቀ kolfa ኮልፈ
101 አየ arga አርገ ላሊ ላሊ ላሊ
102 ሰማ dhaga'a ዸገአ ዸጋይ ዸገይ ዸገይ
103 አወቀ beek- በክ- ቤኪ ቤኺ ቤኪ
104 አሠበ
105 አሽተተ
106 ፈራ na'a ነአ
107 አንቀላፋ rafa ረፈ ራፊ ረፊ ራፊ
108 ኖረ raaga ራገ
109 ሞተ du'a ዱአ ዱኢ ዱአ ዱኢ
110 ገደለ qooma, ajjeesa, qala ቆመ፣ አጄሰ፣ ቀለ እጄሲ ኧጄሲ አጀሲ
111 ተዋጋ
112 አደነ adama አደመ
113 መታ
114 ቈረጠ
115 ሠነጠቀ
116 ወጋ
117 ጫረ
118 ቆፈረ
119 ዋኘ daaka ዳከ ደካዹ ዳኺ ዳኪ
120 በረረ barara, barrisa በረረ፣ በርሰ
121 ተራመደ፣ ሄደ adeema አዴመ ዴሚ ዴሚ በኑ
122 መጣ dhuf- ዹፍ- ኮቲ ኮቱ ኮቱ
123 ተኛ c'iisa ጪሰ
124 ተቀመጠ ታኢ ታኢ ታኢ
125 ቆመ ijaaja, d'aabad'd'aa እጃጀ፣ ዻበዻ ዻበዹ ዻበዹ ዻበዹ
126 ዞረ taaya ታየ
127 ወደቀ
128 ሰጠ kenna ከነ ክረኒ ኸኒ ከኒ
129 ያዘ
130 ጨመቀ
131 ፈተገ
132 አጠበ
133 አበሰ
134 ሳበ፣ ጐተተ harkisa ሀርክሰ
135 ገፋ dhiib ዺብ
136 ጣለ
137 አሠረ
138 ልብስን ሰፋ erba ኤርበ
139 ቆጠረ
140 አለ jedh- ጄዽ- ጀዽኤ ጅኢ ጀዺ
141 ዘፈነ
142 ተጫወተ
143 ተንሳፈፈ
144 ፈሰሰ
145 በረደ
146 አበጠ
147 ፀሐይ aduu, biiftuu አዱ፣ ቢፍቱ አዱ ኣዱ አዱ
148 ጨረቃ baatii, ji'a ባቲ፣ ጅአ ጂአ ጅአ አደሰ
149 ኮከብ urjii ኡርጂ ኡርጂ ኡርጂእ ኡርጂ
150 ውኃ bisaan, madda ብሳን፣ መደ ቢሰን ብሻን ብሻን፣ ብሻም
151 ዝናብ ቦከ ሮበ ቦልከ
152 ወንዝ laga ለገ
153 ሐይቅ
154 ባሕር galaana ገላነ
155 ጨው aššaboo, soogidda አሸቦ፣ ሶግደ
156 ድንጋይ d'agaa ዸጋ ዻከ ዸጋ ዻገ
157 አሸዋ ማንሰ አሸወ አሸወ
158 አቧራ awaara አዋረ
159 መሬት biyyoo ብዮ
160 ደመና duumessa ዱሜሠ ዱመንሰ ዱሜሰ ዱሜሰ
161 ጉም
162 ሰማይ waaqa ዋቀ
163 ንፋስ qilleensa ቅሌንሰ
164 አመዳይ c'abbii ጨቢ
165 በረዶ c'abbii ጨቢ
166 ጢስ aara አረ አረ አረ አረ
167 እሳት bobaa, giimii, ibidda ቦባ፣ ጊሚ፣ እብደ እቢደ ኢብደ እብደ
168 አመድ barbadaa በርበዳ ዳረ ዳረ ዳራ
169 አቃጠለ ጉቢ ጉቢ ጉቢ
170 መንገድ ከረ ከረ ደንዲ
171 ተራራ gaara ጋረ ጋረ ጋረ ገረ፣ ቱሉ
172 ቀይ diimaa ዲማ ዲመ ዲመ ዲመ
173 አረንጓዴ bifa, margaa ብፈ፣ መርጋ
174 ቢጫ boora ቦረ
175 ነጭ adii አዲ አዲ አዲ አዲ
176 ጥቁር gur'aaccaa ጉርአቻ ጉረቸ ጉረቸ ጉረቸ
177 ሌሊት halkan ሀልከን ሀልከኒ ሀልከን አልከን
178 ቀን guyaa ጉያ
179 አመት bara, waggaa በረ፣ ወጋ
180 ሙቅ buluqaa, o'aa ቡሉቃ፣ ኦአ ኦእዋ ኦእወ ኦአ
181 ቅዝቃዛ፣ ብርድ qorraa ቆራ ቀበና ቀበና ቆረ
182 ሙሉ
183 አዲስ haaraa ሃራ ሃረ ሃሬየ አድሲ
184 አሮጌ moofaa ሞፋ
185 ጥሩ ደንሰ ዴሚ ገሪ
186 መጥፎ
187 በስባሳ bud'uq, jef'a ቡዹቅ፣ ጀፍአ
188 እድፋም
189 ቀጥተኛ
190 ክብ
191 ስለታም
192 ደደብ
193 ለስላሳ
194 እርጥብ jiid'aa ጂዻ ጂዸ ጂዸ ጅዸ
195 ደረቅ ጎገ ጎጎገእ ጎጎገ
196 ትክክለኛ
197 ቅርብ d'i'oo ዽኦ
198 ሩቅ fagoo ፈጎ
199 ቀኝ mirga ምርገ
200 ግራ bitaa ብታ
201 በ... .
202 በ... ውስጥ .. ...
203 ከ... ጋር .
204 እና ...
205 ቢ... (ኖሮ)
206 በ... ምክንያት
207 ስም maqaa መቃ መቃ መቃ መቀ