Wiktionary:ጉራግኛ ሷዴሽ

ከWiktionary

የሷዴሽ ዝርዝርአማርኛዟይኛስልጥኛ ወለንኛሶዶኛመስቃንኛእነሞርኛግይጦኛቸሓኛ

ቁ. አማርኛ ዟይኛ ስልጥኛ-ወለንኛ ሶዶኛ መስቃንኛ እነሞርኛ መስመስኛ ግይጦኛ ቸሓኛ
1 እኔ ኤያ እሄ እዲ እያ ኢያ ሂያ እያ እያ
2 አንተ፣ አንቺ አታ አተ ደኸ፣ ደሽ አሄ አሐ አሄ አሐ አኸ፣ አኽ
3 እርሱ ኡሀ ሑቲ ኹት
4 እኛ እነ እኘ እኛ ኢና ኢና እና ይና ይና
5 እናንተ አቱም አቱም ደህም፣ደህማ አሑዓ አሁዌ አሑ አኹ
6 እነሱ ኡሁን ክነም፣ክነማ ኽኖ፣ኽነማ
7 ይህ፣ ይህች ህታይ፣ ህተት እዚህ ዋዳ ዛታ ዝኽ
8 ያ፣ ያች ሀኢታይ፣ ሀኢተት ዛኽ፣ ዛኽታ
9 እዚህ ህንሽ በዚ በኽ
10 እዚያ ሀንሽ በኼ
11 ማን ማኑ ሚሲ ማን ሆሙኔ ሟን ሟን
12 ምን ምን ምን ምን ምን ምር ሙኔ ምር ምር
13 የት አይኔ ይታ ኤቴ
14 መቼ መቼ መችራ
15 እንዴት አይነኮ መምር
16 አይደለም አሎን አ... አንኸረ
17 ኹሉ ሁልን ኡልምካ፣ ሁልምከ ኩልም እነሞ እንዕ ኦጠሚ እንም እንም
18 ብዙ ብዝን በለ፣ አለቻለይ ማለቅ ብዠ ኖራ ቆቆ ንቃር ብዘ
19 አንዳንድ ሀደድ አታት
20 ጥቂት ቀል ቀሪ
21 ሌላ ገነ ሌላ እንጎድ
22 አንድ ሃድ አድ፣ ሀድ አትም አጥ አት ሃቲ አት አት
23 ኹለት ሆይት ሆይት፣ ሆሽት ኪት ሔት ውሬት ዉአቲ ሔት ዄት
24 ሦስት ሠስት፣ ሼሽት ሤስት፣ ሼሽት ሦስት ሦውስት ሦኦስት ሦስቲ ሦስት ሦስት
25 አራት ሀራት አራት አርበት አርበት
26 ዐምስት ሀምስት አምስት
27 ትልቅ ግዲር ኤጋደረ፣ ዴድለ፣ ወደል ማለቅ ወደል ኑእ ቆቆ ንቅየ ንቅ
28 ረጅም ጉደር ጉደር፣ ጉዶር ገልፍ ጌሊፍ ዴካ ጉዶር ጌፍ ጌፍ
29 ሰፊ በተት ባልቴት በተድ በትት
30 ወፍራም ፉቅር
31 ከባድ ዴድለ
32 ትንሽ ጢይት ፉርጥ፣ ቀል ማለስ ቄል፣ እችም ቀሪ ኡንሴ እርስየ እርስየ
33 ዐጭር ሀንጭር አጭር አጭር አጭር
34 ጠባብ ጡቅ ስንኬቶ ሳንኬቶ
35 ቀጭን ቀጪን ቀጭፅን፣ ቀጪን ቀጭን ቄጭን ቀጭን ቆጭና ቀጭር ስሰ
36 ሴት ሴት ምስት፣ አንዳች ምሽት ምሽት ምስት እንስታ ምስት ምሽት
37 ወንድ አባች ምስ ምስ ምስ ምስ
38 ሰው ሰብ ሰብ ሰብ ሰብ ሰብ ሴውዬ ሰብ ሰብ
39 ልጅ ጩሎ ባይ ትከ ትከ ትከ
40 ሚስት ምሽት ምሽት
41 ባል ሚሽ ምስ
42 እናት እንደት አሚት እም አዶት
43 አባት አቦት አቢ አባ
44 እንስሳ ቡሳወ ኧሬ
45 ዓሣ ትዩልዩም ዓሣ ዓሣ ዓሣ ዓሣ ዓሣ ዓሣ
46 ወፍ ዖምፍ ዑንፍ፣ ሁንፍ ዎፍ ዓፍ ዓንፍው ዖንፋ ዓንፍው ዓንፍው
47 ውሻ ግኒ ቡቾ ዉሣ ጊየ ግየ ጊዬ ግየ ግየ
48 ቅማል ቅማይ ቁማል ቅማል ክማል እማር ቁዋና ቅማር ቅማር
49 እባብ እምባብ ህምባብ ውባብ የድም ወዴሬ ጬረ ሃዋይ ችረ ችረ
50 ትል ቱሊ
51 ዛፍ እንጤት እንጪ፣ ህንጬ ዛፍ ዛፍ ኤረ ዬኤ አታንክርት ኧጨ
52 ደን ገዎ ድብር ድብር ድብር ድብር
53 በትር በርት በትር
54 ፍሬ ᎇስር
55 ዘር ሰኒ ዘር ዘር ዘና ዘር ዙርዬ ዘር ዘር
56 ቅጠል ቅጠይ ቁጠል ቅጠል ቅጠል ከአር ኮኦራ ንዝር ቅጠር
57 ሥር ሥር ሥር ሥር አሥር አሥር ቅና አሥር አሥር
58 የዛፍ ልጥ ቀንጬ ቦሤ፣ ልጫጬ ቄርፊት ሚለጨ ሓራ ሃና ሓራ ሓራ
59 አበባ ዤል
60 ሣር ሢር ሣር ሣር ሣር ሣአር ሣአሪ ሠር ሠር
61 ገመድ ወደሮ ወደረ
62 ቆዳ ጉጋ ጎጋ ጎጋ ጎጋ ጎጋ ጎጋ ጎጋ ጎጋ
63 ሥጋ በሠር በሠር ቤሤር በሠር በሠር ቦሦራ በሠር በሠር
64 ደም ደም ደም ደም ድየም ደም ደም ደም
65 ዐጥንት ሃጥም አጥም፣ ሀጥም አጥም አጥም አእም ሃዋ አጥም አጥም
66 ስብ፣ ጮማ ጮማ ጮመ ጮማ ማዛ ጮማ ፉቅር ማንዛ
67 ዕንቁላል ዕንቃክ ዕንቃቆት፣ ቡጰ ዓንቆ ዓንቋ ዕንቁራ ቁራ ዕንቁራ ዕንቁራ
68 ቀንድ ቀር ቀር ቀር ቀን ቀን ኮና ቀን
69 ጅራት ጉና ጎን፣ ሼርሞ ጭራ ፋቾ ጅወ ጁኤ ጅወ ጅወ
70 ላባ
71 ጽጉር ጠገር ዱም ጉንኤር ዲገር ድገር ዱጉራ ጉነር ድገር
72 ራስ ኦሃት ዱም ጉነን ግዉነን ጉንኤር ጉኑሬ ጉነር ጉነር
73 ጆሮ እዝን እዝን እንዝን እንዚን እንዝር ኡንዙራ እንዝር እንዝር
74 ዐይን ዒን ዒን ዒን ዔን ዔር ዕን ኤን ኤን
75 አፍንጫ ንፍት በርበሬ አንፉና አምፉና አምፉና አንፉና አንፉና አንፉና
76 አፍ አፍ አፍ አፍ አፍ አምፍው አንፌ አንፍው አንፍው
77 ጥርስ ስን እስን ስን ስን ስን ስኔ ስን ስን
78 ምላስ አራማት አሪመት አለመት አለመት አነበድ አኖዳ አንበት አነበት
79 ጥፍር ጥፍር ጠፍር
80 እግር እንግር እንግር ውግር አግር አግር እግሬ ቼንባ አግር
81 ባት ዉድር
82 ጉልበት ጉልበት ብርክ ጉልበት ጉርመንድ ጉኖዳ
83 እጅ እንጂ እንጅ ውጅ እጀር ኤጅ እጃ ኤጅ አጅ
84 ክንፍ ቆሰ
85 ሆድ ደል ደል ኬርሥ ደን ከሥ ኮሣ ደን ደን
86 ሆድቃ ደልሙት
87 አንገት አንገት አንገት አንገት አንገት አንገድ አንጎዳ አንገት አንገት
88 ጀርባ ጭን
89 ጡት፣ ደረት ጡብ ጡብ ጥቡየ ጡብ ጡዊዬ
90 ልብ ወዘና ወዘነ ልብ ልብ ሕይን ኑባ ሕይን ኽን
91 ጉበት ጉቡት ከብድ ግቦት ሃብድ ፎሬ ኸብት ዝኸብት
92 ጠጣ ሰጪን ስቸ ሰጨም ሰጨይ ሰጨ ሰጮ ሰጨም ሰጨም
93 በላ በልያን በለ በላ በና በምአ ባእኖ በናም በናም
94 ነከሰ ነከሴ ነከሰ ነከሰም ነኬሰ ነከሰ ናኮሴ ነከሰም ነከሰም
95 ጠባ ጦበ
96 ተፋ ዉድር ተፋም
97 አስታወከ አቶፌ
98 ነፋ ፎጌ
99 ተነፈሰ
100 ሳቀ ሳቀ ዳቀም
101 አየ ኢሪኖ ሄንዠ አዘ አዜ አሰ ሃዮ አሰ አዠም
102 ሰማ ሳማ ሰመ ሰማ ሰማ ሰምአ ሶእማ ሰማ ሰማም
103 ዐወቀ ቻለን ቻለ ሳለ ሃረ ሓረ ሃሮ ሓረ ኻረም
104 አሠበ ኤሰበ አሠበም
105 አሽተተ አሶንቼ
106 ፈራ ፈረ ሰነፈም
107 አንቀላፋ ተኒ አንጎለደ እነ ቴጌደሬ ነአ ዎዶኦ ንየ ንየም
108 ኖረ ነበረ ነበረም
109 ሞተ ሞተን ሞተ ሞቴም ምዎቴ ሞደ ሞቶ ሞተም ሞተም
110 ገደለ ቀጪን ቀተለ ገደለ ቄጠሬ ኤጠረ ቶሮ ቀጠረ ቀጠረም
111 ተዋጋ ቲጃጄ
112 አደነ
113 መታ ወቀ ደነገም
114 ቆረጠ ቆጬ ቆጬ ሜንጠም
115 ሠነጠቀ ሲነጠቀ
116 ወጋ ሀጄ
117 ጫረ
118 ቆፈረ ቆፈረ
119 ዋኘ ዋካን ዋቸ ዋነ ዋቸ ደነገ ዋአ ደነገ
120 በረረ በረረ
121 ተራመደ፣ ሄደ ሂዳን አስማደ፣ ሄደ አለፈ ወረ ሆሮ ወረም፣ፈካም፣ ዣነገም
122 መጣ መጣን መጠ መጣም ቸኔ ማአ ማአዬ ቸነም ቸነም
123 ተኛ እኜ ተገተረም
124 ተቀመጠ ተጉቢ ተጎበለ ቶና ጮና ቸና ጮና ቾና ቾናም
125 ቆመ ቃና ቃነነ ቆመ ቈመ ተሰከበ ተሰኮ ቈመ ቈመም
126 ዞረ ዞረ
127 ወደቀ ወደቀ ወጠቀም
128 ሰጠ አበኛ ዋበ አበ አቤ አመ ሃቦ አበ አበም
129 ያዘ ኤንዘ ጠበጠም
130 ጨመቀ
131 ፈተገ ፌተገ
132 አጠበ ሀጠበ
133 አበሰ
134 ሳበ፣ ጐተተ መሰከ
135 ገፋ ገፈ
136 ጣለ ጣለ ቃሸም
137 አሠረ አገደ አገደም
138 ልብስን ሰፋ ልባሰ ሶፌ ኹጅር ሰፌም
139 ቆጠረ ሄለቀ
140 ኣለ ባል ባለ ባለ ነኔ ባረ ቤኖ ባረ ባረም
141 ዘፈነ ሼበለ ተፌቀረም
142 ተጫወተ ተፌቀረ ተፌቀረም
143 ተንሳፈፈ
144 ፈሰሰ ፈሰሰ
145 በረደ አፍጠፈጠ
146 አበጠ ሀበጠ
147 ፀሓይ አሪት አይር ይመር ጬይት አየድ ኢሜ ኤያት ኤያት፣ጬት
148 ጨረቃ ጥርቃ ወሪ ደራቃ ጠናቃ በኘ ዳናአ ጣናቃ
149 ኮከብ ኮከብ ኮኮብ፣ ከልበዦ ኮከብ ከልበዦ ዀኸብ ሆሆዬ ኾኸብ ኾኸብ
150 ውሃ ማይ መይ ኢጋ አጋ እሓ ኡሃ እሓ እኻ
151 ዝናብ ዝናብ ዝላም ዝናብ ዝናብ ዲየ ዲዬ ዝራብ ዝራብ
152 ወንዝ ሚዴ
153 ሐይቅ
154 ባሕር በሓር ባር ባር ባር
155 ጨው አሰቦ ኣሶቦ ኣሶ አሶ
156 ድንጋይ ኡሙን ኡን እማየ እማኘ እምር ኦውና እምር እምር
157 አሸዋ ሰርሰሬ አሰዌ አሴዋ አሳዋ አሳዋ ጦና አሰዋ አሰዋ
158 አቧራ ሁረ
159 መሬት ደቼ አፈር አፈር
160 ደመና ዳባና ዴቨኔ ደመና ዳበና ደመራ ዶና ዳመራ ዳመራ
161 ጉም
162 ሰማይ ሰማይ ስሜ ስቁል
163 ንፋስ ነፋስ
164 አመዳይ
165 በረዶ በረጀ
166 ጢስ ታን ተን ተን ተን ተን ቶና ተን ተን
167 እሳት ጂራ ጅረ ውሳት እሳት እሳድ እሳዴ እሳት እሳት
168 አመድ ሃመድ አመድ፣ ሀመድ አመድ አመድ አመንድ ሃወንዳ አመድ አመድ
169 አቃጠለ አነዶት አነደደ አነደደም አቃጠለ መክየረ ቶቶሶዬ መክየረም መክየረም
170 መንገድ ኦንጋ ኡንገ ሞጨ ኤማ መያ ሞያ ኤማ ኤማ
171 ተራራ ሰሪ ቆቶ ገገራ አናነ ቆቶ አንያ ቆቶ ቆቶ
172 ቀይ አሮዋ ቡሸ ብሻ ብሻ ብሻ ቢሳ ብሳ ብሻ
173 አረንጓዴ ቅጠርየ
174 ቢጫ ዌጣ
175 ነጭ ጎማራ ጉመረ ነጨ ነጨ ጓድ ጌዴ ጓድ፣ ረጨ ነጨ
176 ጥቁር ገምበላ ጤም ጥቁር ጥቁር ገምበና ጎምቦና ጥቁር ገምበና
177 ሌሊት አሩት አሮት መሠማን ምሳሬ ምሰደ ሃዎንሶዴ ምሳረ ምሳረ
178 ቀን ማልት ቅናን ከናን ከረ
179 ዓመት አይዶ ዘበር
180 ሙቅ ሙቅ ሙቅ ዬሞቄ ሟቅ ማኦይ ሞቅ ሞቅ
181 ቀዝቃዛ፣ ብርድ ብርድ አፍጥርጣር በረድም አመዳር አመዳር ዚዜ አመዳር አመዳር
182 ሙሉ ሙለ ሙለ ሙላ ሙረ
183 ዐዲስ ዎይራ አጂስ አዲስ ገደር ገደር ዎያሞ ገደር ገደር
184 አሮጌ ራገ ጉርዝ
185 ጥሩ ቤዛ ቤዘ ፌያን ፌያ ወሔ ሞኦ ወሔ ወሔ
186 መጥፎ ቦዝ ቡሼ
187 በስባሳ
188 እድፋም
189 ቀጥተኛ ቕጥ
190 ክብ
191 ስለታም
192 ደደብ ዶንደ
193 ለስላሳ
194 እርጥብ ሁርጡብ ሁርጡብ የበሠበሰ ኢራ እያ ኢራምች ኢራ ዚዛ
195 ደረቅ ደረቅ ደረቅ ደረቅ ጠረቅ ደረእ ዴሮዌ ጸረቅ ጠረክ
196 ትክክለኛ
197 ቅርብ ቁርብ
198 ሩቅ ሩቅ
199 ቀኝ ቀኚት ከነ
200 ግራ ጉረ ጉራ
201 በ... በ... በ...
202 በ... ውስጥ በ...ዉስጥ
203 ከ... ጋር ተ. ..ቅጦ ተ...ጎይ ተ...ጋሞ
204 እና ተ... ተ...
205 ቢ... (ኖሮ) ቢነብር
206 በ... ምክንያት
207 ስም ስም ሱም ስም ሽም ሱም ስም ሽም

208 መጣ ቸነ ቸነም ቸነም