Wiktionary:ጉራግኛ ሷዴሽ

ከWiktionary
Jump to navigation Jump to search

የሷዴሽ ዝርዝርአማርኛዟይኛስልጤኛሶዶኛመስቃንኛእነሞርኛግይጦኛቸሓኛ

ቁ. አማርኛ ዟይኛ ስልጤኛ ሶዶኛ መስቃንኛ እነሞርኛ መስመስኛ ግይጦኛ ቸሓኛ
1 እኔ ኤያ እሄ እዲ እያ ኢያ ሂያ እያ እያ
2 አንተ፣ አንቺ አታ አተ ደኸ፣ ደሽ አሄ አሐ አሄ አሐ አሐ
3 እርሱ ሑቲ
4 እኛ እነ እኔ እኛ ኢና ኢና እና ይና ይና
5 እናንተ አቱም አቱም ደህም፣ደህማ አሑዓ አሁዌ አሑ አሑ
6 እነሱ ክነም፣ክነማ
7 ይህ፣ ይህች እዚህ ዋዳ ዛታ ዝሕ
8 ያ፣ ያች
9 እዚህ በዚ
10 እዚያ
11 ማን ማኑ ሚሲ ማን ሆሙኔ ሟን ሟን
12 ምን ምን ምን ምን ምን ምር ሙኔ ምር ምር
13 የት ይታ
14 መቼ
15 እንዴት እዴት
16 አይ... ም አ...
17 ሁሉ ሁልን ኡልምካ ኩልም እነሞ እንዕ ኦጠሚ እንም እንም
18 ብዙ ብዝን ቤዚ ማለቅ ብዠ ኖራ ቆቆ ንቃር ብዘ
19 አንዳንድ
20 ጥቂት
21 ሌላ ሌላ
22 አንድ ሃድ አድ አትም አጥ አት ሃቲ አት አት
23 ሁለት ሆይት ሆይት ኪት ሔት ውሬት ዉአቲ ሔት ህዌት
24 ሦስት ሠስት ሤስት ሦስት ሦውስት ሦኦስት ሦስቲ ሦስት ሦስት
25 አራት አራት አርበት አርበት
26 አምስት አምስት
27 ትልቅ ግዲር ኤጋደረ ማለቅ ወደል ኑእ ቆቆ ንቅየ ንክ
28 ረጅም ጉደር ጉደር ገልፍ ጌሊፍ ዴካ ጉዶር ጌፍ ጌፍ
29 ሰፊ በተት ባልቴት በተድ
30 ወፍራም
31 ከባድ
32 ትንሽ ጢይት ፉርጥ ማለስ ቄል፣ እችም ቀሪ ኡንሴ እርስየ እርስየ
33 አጭር አጭር አጭር
34 ጠባብ ስንኬቶ ሳንኬቶ
35 ቀጭን ቀጪን ቀጭፅን ቀጭን ቄጭን ቀጭን ቆጭና ቀጭር ስሰ
36 ሴት ሴት ምስት ምሽት ምሽት ምስት እንስታ ምስት ምሽት
37 ወንድ ምስ ምስ ምስ ምስ
38 ሰው ሰብ ሰብ ሰብ ሰብ ሰብ ሴውዬ ሰብ ሰብ
39 ልጅ ባይ ትከ ትከ ትከ
40 ሚስት ምሽት
41 ባል ምስ
42 እናት አሚት እም አዶት
43 አባት አቢ
44 እንስሳ
45 ዓሣ ትዩልዩም ዓሣ ዓሣ ዓሣ ዓሣ ዓሣ ዓሣ
46 ወፍ ዖምፍ ዑንፍ ዎፍ ዓፍ ዓንፍው ዖንፋ ዓንፍው ዓንፍው
47 ውሻ ግኒ ቡቾ ዉሣ ጊየ ግየ ጊዬ ግየ ግየ
48 ቅማል ቅማይ ቁማል ቅማል ክማል እማር ቁዋና ቅማር ቅማር
49 እባብ እምባብ ውባብ የድም ወዴሬ ጬረ ሃዋይ ችረ ችረ
50 ትል
51 ዛፍ እንጤት እንጪ ዛፍ ዛፍ ኤረ ዬኤ አታንክርት አጨ
52 ደን ድብር ድብር ድብር ድብር
53 በትር በትር
54 ፍሬ
55 ዘር ሰኒ ዘር ዘር ዘና ዘር ዙርዬ ዘር ዘር
56 ቅጠል ቅጠይ ቁጠል ቅጠል ቅጠል ከአር ኮኦራ ንዝር ቅጠር
57 ሥር ሥር ሥር ሥር አሥር አሥር ቅና አሥር አሥር
58 የዛፍ ልጥ ቀንጬ ቦሤ ቄርፊት ሚለጨ ሓራ ሃና ሓራ ሓራ
59 አበባ
60 ሣር ሢር ሣር ሣር ሣር ሣአር ሣአሪ ሠር ሠር
61 ገመድ ወደረ
62 ቆዳ ጉጋ ጎጋ ጎጋ ጎጋ ጎጋ ጎጋ ጎጋ ጎጋ
63 ሥጋ በሠር በሠር ቤሤር በሠር በሠር ቦሦራ በሠር በሠር
64 ደም ደም ደም ድየም ደም ደም ደም
65 አጥንት ሃጥም አጥም አጥም አጥም አእም ሃዋ አጥም አጥም
66 ስብ፣ ጮማ ጮማ ጮሜ ጮማ ማዛ ጮማ ፉቅር ማንዛ
67 ዕንቁላል ዕንቃክ ዕንቃቆት ዓንቆ ዓንቋ ዕንቁራ ቁራ ዕንቁራ ዕንቁራ
68 ቀንድ ቀር ቀር ቀር ቀን ቀን ኮና ቀን
69 ጅራት ጉና ጎን ጭራ ፋቾ ጅወ ጁኤ ጅወ ጅወ
70 ላባ
71 ጽጉር ጠገር ዱሚ ጉንኤር ዲገር ድገር ዱጉራ ጉነር ጉነር
72 ራስ ኦሃት ዱሚ ጉነን ግዉነን ጉንኤር ጉኑሬ ጉነር ጉነር
73 ጆሮ እዝን እዝን እንዝን እንዚን እንዝር ኡንዙራ እንዝር እንዝር
74 ዐይን ዒን ዒን ዒን ዔን ዔር ዕን ኤን ዐን
75 አፍንጫ ንፍት በርበሪ አንፉና አምፉና አምፉና አንፉና አንፉና አንፉና
76 አፍ አፍ አፍ አፍ አፍ አምፍው አንፌ አንፍው አንፍው
77 ጥርስ ስን እስን ስን ስን ስን ስኔ ስን ስን
78 ምላስ አራማት አሪመት አለመት አለመት አነበድ አኖዳ አንበት አነበት
79 ጥፍር ጠፍር
80 እግር እንግር እንግር ውግር አግር አግር እግሬ ቼንባ አግር
81 ባት
82 ጉልበት ጉልበት ብርክ ጉልበት ጉርመንድ ጉኖዳ
83 እጅ እንጂ እንጅ ውጅ እጀር ኤጅ እጃ ኤጅ አጅ
84 ክንፍ
85 ሆድ ደል ደል ኬርሥ ደን ከሥ ኮሣ ደን ደን
86 ሆድቃ
87 አንገት አንገት አንገት አንገት አንገት አንገድ አንጎዳ አንገት አንገት
88 ጀርባ
89 ጡት፣ ደረት ጡብ ጡብ ጥቡየ ጡብ ጡዊዬ
90 ልብ ወዘና ወዘን ልብ ልብ ሕይን ኑባ ሕይን ሕይን
91 ጉበት ጉቡት ኬብት ግቦት ሃብድ ፎሬ ኸብት ዝኸብት
92 ጠጣ ሰጪን ሰጨም ሰጨይ ሰጨ ሰጮ ሰጨም ሰጨም
93 በላ በልያን በላ በና በምአ ባእኖ በናም በናም
94 ነከሰ ነከሴ ነከሰም ነኬሰ ነከሰ ናኮሴ ነከሰም ነከሰም
95 ጠባ
96 ተፋ
97 አስታወከ
98 ነፋ
99 ተነፈሰ
100 ሳቀ
101 አየ ኢሪኖ አዘ አዜ አሰ ሃዮ አሰ አሰ
102 ሰማ ሳማ ሰማ ሰማ ሰምአ ሶእማ ሰማ ሰማ
103 አወቀ ቻለን ሳለ ሃረ ሓረ ሃሮ ሓረ ሓረ
104 አሠበ
105 አሽተተ
106 ፈራ
107 አንቀላፋ ተኒ እነ ቴጌደሬ ነአ ዎዶኦ ንየ ንየ
108 ኖረ
109 ሞተ ሞተን ሞቴም ምዎቴ ሞደ ሞቶ ሞተም ሞተም
110 ገደለ ቀጪን ገደለ ቄጠሬ ኤጠረ ቶሮ ቀጠረ ቀጠረ
111 ተዋጋ
112 አደነ
113 መታ
114 ቈረጠ ቆጬ
115 ሠነጠቀ
116 ወጋ
117 ጫረ
118 ቆፈረ
119 ዋኘ ዋካን ዋነ ዋቸ ደነገ ዋአ ደነገ ደነገ
120 በረረ
121 ተራመደ፣ ሄደ ሂዳን አለፈ ወረ ሆሮ ወየ
122 መጣ መጣን መጣም ቸኔ ማአ ማአዬ ቸነም ቸነም
123 ተኛ ገተረ
124 ተቀመጠ ተጉቢ ቶና ጮና ቸና ጮና ቾና ቾና
125 ቆመ ቃና ቆመ ቈመ ተሰከበ ተሰኮ ቈመ ቈመ
126 ዞረ
127 ወደቀ
128 ሰጠ አበኛ አበ አቤ አመ ሃቦ አበ አበ
129 ያዘ
130 ጨመቀ
131 ፈተገ
132 አጠበ
133 አበሰ
134 ሳበ፣ ጐተተ
135 ገፋ
136 ጣለ
137 አሠረ
138 ልብስን ሰፋ
139 ቆጠረ
140 አለ ባል ባለ ነኔ ባረ ቤኖ ባረ ባረ
141 ዘፈነ
142 ተጫወተ
143 ተንሳፈፈ
144 ፈሰሰ
145 በረደ
146 አበጠ
147 ፀሐይ አሪት አይር ይመር ጬይት አየድ ኢሜ ኤያት ኤያት
148 ጨረቃ ጥርቃ ዌሪ ደራቃ ጠናቃ በኘ ዳናአ ጣናቃ
149 ኮከብ ኮከብ ኮኮብ ኮከብ ከልበዦ ዀኸብ ሆሆዬ ኾኸብ ኾኸብ
150 ውኃ ማይ ኢጋ አጋ እሓ ኡሃ እሓ እሐ
151 ዝናብ ዝናብ ዝላም ዝናብ ዝናብ ዲየ ዲዬ ዝራብ ዝራብ
152 ወንዝ
153 ሐይቅ
154 ባሕር በሓር ባር ባር
155 ጨው ኣሶቦ ኣሶ
156 ድንጋይ ኡሙን ኡን እማየ እማኘ እምር ኦውና እምር እምር
157 አሸዋ ሰርሰሬ አሰዌ አሴዋ አሳዋ አሳዋ ጦና አሰዋ አሰዋ
158 አቧራ
159 መሬት አፈር አፈር
160 ደመና ዳባና ዴቨኔ ደመና ዳበና ደመራ ዶና ዳመራ ዳመራ
161 ጉም
162 ሰማይ ስሜ ስቁል
163 ንፋስ
164 አመዳይ
165 በረዶ
166 ጢስ ታን ተን ተን ተን ተን ቶና ተን ተን
167 እሳት ጂራ ጂራ ውሳት እሳት እሳድ እሳዴ እሳት እሳት
168 አመድ ሃመድ አመድ አመድ አመድ አመንድ ሃወንዳ አመድ አመድ
169 አቃጠለ አነዶት አነደደም አቃጠለ መክየረ ቶቶሶዬ መክየረም መክየረም
170 መንገድ ኦንጋ ኡንጌ ሞጨ ኤማ መያ ሞያ ኤማ ኤማ
171 ተራራ ሰሪ ገገራ አናነ ቆቶ አንያ ቆቶ ቆቶ
172 ቀይ አሮዋ ብሻ ብሻ ብሻ ቢሳ ብሳ ብሻ
173 አረንጓዴ
174 ቢጫ
175 ነጭ ጎማራ ጉመረ ነጨ ነጨ ጓድ ጌዴ ጓድ፣ ረጨ ነጨ
176 ጥቁር ገምበላ ጠም ጥቁር ጥቁር ገምበና ጎምቦና ጥቁር ገምበና
177 ሌሊት አሩት አሮት መሠማን ምሳሬ ምሰደ ሃዎንሶዴ ምሳረ ምሳረ
178 ቀን ቅናን ከናን
179 አመት
180 ሙቅ ሙቅ ሙቅ ዬሞቄ ሟቅ ማኦይ ሞቅ ሞቅ
181 ቅዝቃዛ፣ ብርድ ብርድ ብርድ በረድም አመዳር አመዳር ዚዜ አመዳር አመዳር
182 ሙሉ ሙለ ሙላ
183 አዲስ ዎይራ አጂስ አዲስ ገደር ገደር ዎያሞ ገደር ገደር
184 አሮጌ
185 ጥሩ ቤዛ ጡሪ ፌያን ፌያ ወሔ ሞኦ ወሔ ወሔ
186 መጥፎ
187 በስባሳ
188 እድፋም
189 ቀጥተኛ
190 ክብ
191 ስለታም
192 ደደብ
193 ለስላሳ
194 እርጥብ ሁርጡብ የበሠበሰ ኢራ እያ ኢራምች ኢራ ዚዛ
195 ደረቅ ደረቅ ደረቅ ደረቅ ጠረቅ ደረእ ዴሮዌ ጸረቅ ጠረክ
196 ትክክለኛ
197 ቅርብ
198 ሩቅ
199 ቀኝ
200 ግራ
201 በ... በ...
202 በ... ውስጥ
203 ከ... ጋር ተ...ጎይ
204 እና ተ... ተ...
205 ቢ... (ኖሮ)
206 በ... ምክንያት
207 ስም ስም ሱም ስም ሽም ሱም ስም ሽም