county

ከWiktionary

እንግሊዝኛ[አርም]

አባባል\አጠራር\አነጋገር[አርም]

  • 'ካውንቲ

ስም[አርም]

  • የግዛት ክፍልፋይ (የአሜሪካ እንግሊዝኛ)
  • የአገዛዝ ክፍፍል (የብሪቲሽ እንግሊዝኛ)

ቅፅል[አርም]

  • እንደ እንግሊዝ ከበርቴዎች አይነት አኗኗር የሚኖር/ያለው (የብሪቲሽ እንግሊዝኛ በዘልማድ)

ተጠቃሽ መረጃ[አርም]

  • ዳንኤል ወርቁ ካሣ ፣ 1994 ፣ ኢንግሊዝኛ-አማርኛ መዝገበ ቃላት ፣ ሜጋ