enriched uranium

ከWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ድልብ ዩራኒም ይዘቱ በተፈጥሮ ከሚገኘው 0.7 በመቶ በላይ የዩራኒም-235 ኣሓዱፈርጅ እሴት በክብደት እንዲኖረው የተደረገ የዩራኒም ቁስ ነው።[1]

  1. ምንጭ፥ እምሩ ታደሰ "ሕይወት ከጨረር ጋር"