neutron

ከWiktionary
  1. ገልኑስ

በማልጥጥቅ ውስጥ የሚገኝ በቅርበት ኣንድ ጥጥቃዊ ግዝፈትን የሚያክልና ኤሌትሪክ ሙላልባ የሆነ የመጨረሻው ጥንተነገር ቅንጣቲት ነው። ማብራሪያ፥ እምሩ ታደሰ "ሕይወት ከጨረር ጋር" [1]

  1. ዲባቶ መስፍን ኣረጋ፤ የቁነና ቶካዶች (measurement_units)፥ 2001 ዓ.ም