physics

ከWiktionary

ገለፃ/ትርጉም[አርም]

Physics [1]

  1. ሥነኩነት (ባለሙያው ሊቀኩነት ይባላል)

የቁስኣካል ጉልበትን በእንቅስቃሴና ኃይል (force) ኣተረጓጎም የሚመለከትና የሚመረምር (የሚያጠና) የጥበብ ዘርፍ (ሰገል) ነው። ባለሙያው ሊቀኩነት (physicist) ይባላል።

  1. እምሩ ታደሰ "ሕይወት ከጨረር ጋር"