post

ከWiktionary

እንግሊዝኛ[አርም]

አባባል\አጠራር\አነጋገር[አርም]

 • ፐውስት//ፖውስት

ስም[አርም]

 • አደባባይ ለጠፈ/አሳየ
 • ማስታወቂያ በመለጠፍ አስተዋወቀ
 • በማስታወቂያ ሸፈነ/ግድግዳን/
 • ውድድር የሚጀመርበትና የሚፈፀምበት ቦታ
 • የስራ ቦታ/ደረጃ
 • በወታደር የተከበበ ቦታ
 • ድንበር ጠባቂ ወታደር
 • የማእዘን እንጨት/ቋሚ

ግስ[አርም]

 • ስራ ሰጠ/ሾመ
 • ፖስታ ላከ

ተጠቃሽ መረጃ[አርም]

 • ዳንኤል ወርቁ ካሣ ፣ 1994 ፣ ኢንግሊዝኛ-አማርኛ መዝገበ ቃላት ፣ ሜጋ

መደብ፡ግስ