proton

ከWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ቀዳምኑስ፤

(ማብራሪያ፥ በማልጥጥቅ ውስጥ የሚገኝ በቅርበት ኣንድ ጥጥቃዊ ግዝፈትን የሚያኽልና ኣንድ ኣዎንታዊ ሙል ያለው የመጨረሻው ጥንተነገር ቅንጣቲት ነው። እምሩ ታደሰ "ሕይወት ከጨረር ጋር")[1]

  1. ዲባቶ መስፍን ኣረጋ፤ የቁነና ቶካዶች (measurement_units)፤ ጥቅምት 18 2001 ዓ.ም