proton

ከWiktionary
  1. ቀዳምኑስ፤

(ማብራሪያ፥ በማልጥጥቅ ውስጥ የሚገኝ በቅርበት ኣንድ ጥጥቃዊ ግዝፈትን የሚያኽልና ኣንድ ኣዎንታዊ ሙል ያለው የመጨረሻው ጥንተነገር ቅንጣቲት ነው። እምሩ ታደሰ "ሕይወት ከጨረር ጋር")[1]

  1. ዲባቶ መስፍን ኣረጋ፤ የቁነና ቶካዶች (measurement_units)፤ ጥቅምት 18 2001 ዓ.ም