radiation

ከWiktionary

ጨረር ጉልበት እንደሞገዶች ወይንም እኑሶች የሚመነጭበት ሂደት ነው። በዚህም ጉልበት በጨረር መልክ ይወጣል። የማያዮን ጨረርን ለማመልከት ሲባል ተለይቶ ካልተጠቀሰ በስተቀር በኣብዛኛው የሚያዮን ጨረርን ይወክላል።[1]

  1. ምንጭ፥ እምሩ ታደሰ "ሕይወት ከጨረር ጋር"