x-ray

ከWiktionary
  1. ራጅ ጨረር፤

ግዝፈትና ሙልየለሽ ንጥልጥል የኤሌትሮመግነጢሳዊ ጉልበት መጠን ነው። በራጅ መኪናዎች ይመነጫል። ከጋማ ጨረር ጋር ያነጻፅሯል። ኣንዳንዴም በኣጭሩ ራጅ በሚለው ቃል እንወክለዋለን። [1]

  1. እምሩ ታደሰ "ሕይወት ከጨረር ጋር"