Wiktionary:ምሥራቅ አልጎንኲያን ልሳናት ሷዴሽ

ከWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ነጥብፓዋታንናንቲኮክሞሂካን እና ናቲክ/ማሣቹሠት ቋንቋዎች ጠፍተዋል፤ ከጠፉ በፊት አንዳንድ ቃላት ተመዘገቡ።

ቁ#. አማርኛ ፓዋታን ናንቲኮክ ለናፔ ሞሂካን ፒኰት ናቲክ አብናኪ ማለሲት ሚግማቅ
1 እኔ ኒር ኒየ ኔን ኒያ ንል ኒን
2 አንተ፣ አንቺ ኪር ኪየ ኬን ኪያ ግል ጊል
3 እርሱ ዮዋህ ኔከ ኡዎ፣ ናክማ ናገም ኧዎ፣ኖህ አግማሕ ነገም ኔገም
4 እኛ ኒሉነ ኒያነ ኒያወን ኔናወን ኒዮና ንሉን ኒነን
5 እናንተ ኪሉወ ኪያወ ኪያው ኬናዋው ኪዮዎ ግሉዋው ጊለው
6 እነሱ ኔከማዋ ኢዮንሄው ናገሞው ናግ አግሞዎ ነገማው ኔገሞው
7 ይህ፣ ይህች ዮውክ ዩካና ዩ፣ ዩን፣ ወ፣ ወን ነነህ ዬው ዩት ኡት
8 ያ፣ ያች ዩካና ን፣ ኔን፣ ነ፣ ነን ነክ ዋጂ፣ ኒ፣ ኢያ ያት፣ ኒት፣ ኖት አላ
9 እዚህ ዩዳይ ዬወት ዩት ደት
10 እዚያ ኤኑክ ተሊ፣ ኢከ ኒዳይ ኒ ታሊ ኒት አላ ደት
11 ማን አዋን አዌን አዋን አዋን ሆዋን አዋኒ ወን ዳን
12 ምን ኰኰይ ኰኲ ካቈይ ጃኳን ቻጓስ ጋጒ ገቅ፣ ገቆሥ፣ ገቅሰይ ጎቈይ
13 የት ደኒ ትሃ ጃሃክ ኧቲዬው ቶኒ ዳማ ዳሚ
14 መቼ ታኑ ቺንክ ቺንጌ መቸ፣ የኸ ጂማክ አኰምፓክ ቺጋ ዳን ቺ ዳን ዱቺው
15 እንዴት ደኒ ታን ዶን ቶሄን ቶኒ ዳን ዳሊ
16 አይ... ም ማታ ማታዕ ማተ ኧስታ መተ ማታ ኦዳ ማደ
17 ሁሉ ቼስክ ዌሚ ማወ ዋሚ ዋሜ ምዚዊ ምሲው፣ ምሲደ ምስት
18 ብዙ ሞውችክ ቄሊ መቃነክ መህታዊየ ሞናታሽ ካሢ ክቸያዊ ፑጐልኪክ
19 አንዳንድ አልንዴ ናንቄተህ ቦህሺ ናወቼ በስቆን አልት
20 ጥቂት ኬቂቲ ካውቀሶውካውቅ አጎህሲህሱ ኦገሴ ታጋሲዊ ዋህከሱ ማታካየም
21 ሌላ ክተከን ክተክ ኦገዳክ ኦንካቶግ ገደክ ኢክቲክ
22 አንድ ነኩት ነኲት ንጐቲ ንጒተ፣ ፓሸክ ነኰት ኔኰት፣ ፓሰክ ፓዘኳ ነቅ፣ በስቅ ነውት
23 ሁለት ነንጅ ናኢዝ ኒሸ ኔሽ ኒስ ኔስ ኒስ ኒስ፣ ዳቡ ዳቡ
24 ሦስት ኑሶ ኒስ ነቀ ነቃ ሽዊ ኒሽዌ ናስ ኒሂ፣ ሲስ ሲስት
25 አራት የውኅ ያጉ ኔወ ናወ ያው ያው ያው ነው ኔው
26 አምስት ፓራንስክ ነፓያ ፐሌናቅ፣ ነለን ነናን ነባው ናፓና ንላን ናን ናን
27 ትልቅ ማንጎይት ማንጋዩ ሜቅንጒ ማቃክ ማጋየ፣ ጎክቺ ሚሼ ክቺ ክቺ መስኪግ
28 ረጅም ኩናዩውኅ ቋዕናዕቀት ኲኒ ፐህተህኲሦ ኰናየ ኰኒ ብቶክሱ ቢዳቅ
29 ሰፊ ረመታዩውኅ ማንካፓሳዩ ኤከሜክ ምቺቅጋው፣ ምቄክስከቁን ሚሾኖጎድ ካስኪገን ክስከዩ ገስከግ
30 ወፍራም ኪፐካን ኩፐህካት ገህፓጋየ ከፒ ካፓጋክ ባህሲ ማቆ-
31 ከባድ ኲሱኮን ክሰቋን ኰሰኳን ተኬኳን ትኲጒ ትኪጒ ገስኩክ
32 ትንሽ ታንክስ ላማይሱ ታንጌቲክ ጫቅሸሽክ ቢወህሲህሰ ፔዌ ጺድዚስ አፕሲ አፕቸችክ
33 አጭር ታኳይውኅ ተኰ ዳዮህኳየ ቲዮኰ ታኲ ችልከዩ ዶቋቅቺጂት
34 ጠባብ ጺፓይሱ ዊፐዌው ውፐዋዩ ፐማዮጎክ ቺቺጓሰን ቺህቺቊከን ጂጂጐችክ
35 ቀጭን አሺፐንዞ ውሸፐን ዋዛባየ ዎሳፔ ዋዛቢ አፕሳቊሱ አብቾቅቺችክ
36 ሴት ከጸነፖ አኳሂኴ ኦቅኰው ፕቃነም ስኳ ስኳስ በሃነም ኤህብት ኤቢት
37 ወንድ ኒማረው ዎሃኪ ልኑ ኒመናው ኢን ዎስኬቶምፕ ሳኖባ ስኪዳፕ ጂንም
38 ሰው ናፕ አዌን አውተነህ ስኪዶፕ ኒኑ ፕሞውሶውኖ ማውሱዊን ኢኑ
39 ልጅ ነቻን አዋውንተት አሚመንዝ ኔች፣ አዋሲስ ኒጆን መኪ አዎንሲስ ዋሲስ ሚጁዋጂች
40 ሚስት ኖውንጋስ ኒኢስዋ ዊቼዮቺ ዌወን ኢዮክ ሚታምወስ ኒዝዊያ ችፓካዶክ ኤህብት ንተቢተም
41 ባል ዊዮዋህ ነፕሶዕሶዕ ዊቼዮቺ ወቂያ አህሰክ ዋሰኬ ሳኖባ፣ ኒዝዊያ ችፓካዶክ ስኪዳፕ ንጊሲኩም
42 እናት ኪከ ኒኰ አና ገክ ኑኖክ ወቶካሲን ኒጋወስ ውጉዎሢት ጊጁ
43 አባት ኖውስ ኖዎዘ ዌቱቅሙክሲት ኦቀን ኦህሽ ኡሾህ ንዳዳን ሚህዳቊሲት ዳዳት
44 እንስሳ አዔስስ አዎይስ አዋያህስ ኦዋስ ወዮሥዝ ዋይሲስ
45 ዓሣ ናሜስ ዋማስ ናሜስ ነማስ ቢያማኲ ናሞህስ ናማስ ኖመህስ ናጂውስገት
46 ወፍ ጺህፕ ፕሲኰስ ቹልንዝ ቺችጺስ ጂጽ ፐፒንሻስ ሲፕስ ዝፕስ ሲሲፕ፣ ጂፕቺች
47 ውሻ አተሞስ አልኡም ምዌከኔ ንዲያው ናሕቲያ አነም አለሞስ ኦሎሙስ ልሙች
48 ቅማል መታኩም ቀይሁ ከሞ ኦቆም ሳስቃየጂት
49 እባብ ኬታስኮክ አሽኰከ አቅኩክ ወቆክ ስኩክ አስኩክ ስኮግ አትሆዝሥ ምተስገም
50 ትል ሞውሳህ ሁፔቅኲ ኦህኲ ኦቅ ስኮክስ ወት እንከጂት
51 ዛፍ ሜህተክስ ፐትዊኲ ምህተኲ፣ ሂቱኲ ምቱቅ መህተኲ ሜህተግ አባዚ ኦበስ ሚዲስ
52 ደን ፓምፕተኮይስክ ቴክኔ፣ ሺንኬ ገህፓይ ቶዎህኮመክ ክፒዊ ክቺቊ ነቡክት-
53 በትር መቶቈን ወትኰን ፖግኮመንክ ኦበስ ግሙች
54 ፍሬ ዌንቺከንግ፣ ሸዔዕም ካውነመክ ሜቸምዎንክ ሚንከንጋን ሚንካዚክ ሚኒችክ
55 ዘር አመነካክ ወቅኩኒም፣ ሚንኲ ወስካኒም ወስካነም ክዳህከመንዝ ስጊልሚን
56 ቅጠል ማንጒፓኩስ ክምፓኲ ዋኔፓቅ ወኒባኲ ወኔፖግ ዋኒባጒ ሚብ ኒቢ
57 ሥር ኡቻፐክ ችጲከ ወቻበክ ዋጃብክ ወጀፕስቊ፣ ወጀባህኪክ ውጂቢስክ
58 የዛፍ ልጥ ሆኬስ ወያጃስኲ ወናቴስክ ዋላጋስኲ ዎሎጋስቊ ፕቃው
59 አበባ ኦታዔስ ኧቢህሻው ኧፔሻው ፐስቋሱዋህሶክ ዋዙወክ
60 ሣር መህተኰንስ ማስኰኲሰ ሚቀስኰል፣ ስኪኲ መሰቋን ሞስኬህት ምስኪኮ ምሲጉ
61 ገመድ ፐመንትናው ቱኮፒ ፔመኔያት ፒሃን አህፓፕ አባቢ
62 ቆዳ ኖዋሲዩም ቄስ ወጋገጃይ፣ ቀይ አህሻይ ወስኮን፣ ማህተኳብ ማዳገን ሞደገን ዋስቂ
63 ሥጋ ዊያውስ ፐማንታ ዊዩስ ወያስ ዊያውሕስ ዌያውስ ዊዮስ ዊዩህስ ዊዮስ
64 ደም ነፓንጉሙ ፐከችኰ ህሙኲ ፕጋቃን መስኲ መስኰሄዮንክ ባጋካው ቦጋህከን ማልደው
65 አጥንት ዎስካን ዊስካን ወቅከን ዋቅጋን ስካን መስኮን ውስካን ስከኒዝ ኗቃንተው
66 ስብ ዊራውሃውኅ ፒም ዊልሱ ፕሚ በም ዌስ ዊካ ዊህክ መማ
67 ዕንቁላል ኦዋውኅ ዋውቅ ዖዖል ዋውኋን ዎም ዎው ዎዋን ዋወን ዋዕው
68 ቀንድ ዋዊራክ ዊለዌን ወዌን አስኮን፣ ወዊን አስካን ሃሎን ኡክስሙ
69 ጅራት ውሻኰን ውሽኲናይ ወሠቀን ውዞኲ ሶቆን ኢንዞው
70 ላባ አህፐውክ ሚኰን ሚኰን ሜቀን ሚጐን ውፕሁን ቢኩን
71 ጽጉር መረርስክ ኒይስኳት ሚቄከን፣ ሚላቅ ውቃከን ዊህሻጋን ሜሰንክ ውደፕኳናል ቢያህስ ዛቡን
72 ራስ መንዳቡካን ኒላሃሞን ዊል ዌንስ ህከኖክ መፐህከክ ምዱፕ ወኒያገን ኑንቺ
73 ጆሮ መታወክ ነችቶኸክ ህዊታዖክ ዋቅታወክ ህታዋኲ ሜህታዎግ ውዳዋጒ ጫለገስ ንሰዷቃን
74 ዐይን መስኪንሰክ ነክስከንሰኳ ውሽኪንኲ ስቀጽኳን ስኪዘኲ መስኬሰክ ውሲዙኲ ሲዝቊ ነፐኪኲ
75 አፍንጫ መስኪዋን ንኪዩ ዊኪዮን ዋቂዋን ጆይ መቻን ውጆንል ዊህተን ክሲስቁን
76 አፍ መቶን መቱን ውቱን ውቶን ዱን መቱን ውዶን ቱን ክቱን
77 ጥርስ መፒት ኒፐተምፕስ ዊፒት ውፒትን ኢበት ሜፒት ዊቢድ ዊቢት መቢት
78 ምላስ ማራጽኖ ኒያኖዋሕ ዊላኑ፣ ውላኖ ውናኖ ኢያን ሜናን ዊላሎ ዊሎል መልኑ
79 ጥፍር መኮውስ ነካንሰምፕ ዊካሻል፣ ህዊካሽ ከከሺያክ ህካስ መህኮስ ምካዛክ ወገዚየል ንቆሲ
80 እግር መሲት ሚስት ውሲት ሴዳን ዚት መሴት ውዚድ ሲት ንካት
81 ባት መስካት መችካት ህዊካት ጋቃቅ ህኮት መህኮንት ውኮት ካት ካጂክን
82 ጉልበት ኰትኩሃል፣ ኲቱኲ ህከደኲ መከተክ ምከዱኲ ወትኩል ክጂኩን
83 እጅ መተንች ነተንጽ ውናቅ ነስክ ኢች ምነቼግ ወልጂ ፒህድን ላሚፕትን
84 ክንፍ ኡቶካነክ ወሎንጋን፣ ውሉንኮን ወነፖህ ወነስኪይል
85 ሆድ ነታሕ ሙታይ ማቅተይ ያገስ መኖግከስ ውላዝጊ ዎድ ንሙስቲ
86 ሆድቃ ዋላክስስክ ወላቅሺያል፣ ውላኲሺያ ያገስ ፒያሶዋል ዎሎክስ ዋቅቲያንል
87 አንገት ነስኰይክ ንሲክፐችቊ ኦቅኰካከን፣ ቅኰካንካን ካቈካቀን ዘጂበክ መሢቲፐክ ውኰዶጋን ተፕስኩኪየል ክጂታቅን
88 ጀርባ ዳደኳክ ሕፕቅኮን ከፐሽኳን ህፕስኳን መፐስክ ውከስኳን ፓህካም ክፓቅም
89 ጡት፣ ደረት አታውስ ኑናኰ ኑናከን፣ ውዱልሃይ ዋቅፓሳይ ህፖያክ ፑቼናው ውዶልካ ኑዛገኖል በስከን
90 ልብ ወያዕሸው ውቴህ ዶህ ዳህ ሜታህ ምላዎጋን መስሁን ካመላመን
91 ጉበት ቅኰን መሽኰን ምስኰን ስቆን ስኩን
92 ጠጣ ከኮፐን ሚኒህ ሜነ ምኖህናን ወዳዳም ወታታም ካዶስሚመክ ደላቡወ፣ ደሎሠሙ ኤሳምቋት
93 በላ መቸር ሚጺ ሚጹ መጼቅ ሚጸ ሜጹ ሚጺሙክ ምጹ ኤድላዳልክ፣ ሚጪት
94 ነከሰ አሚን፣ ነሳከን ሳካሜው ሶግኬፑዋው ሳጋሞሙክ በጋህታሙ መንፓድል
95 ጠባ አኖዎኒር ኑነሌው ኑኖንታም ቶሊህታደመን
96 ተፋ ሰኮን ሱኲ ኦሲስኮመዋ ሰህኮው ዙምስቈ ኤሉስኳዳሚት
97 አስታወከ ምላንዳም ሜናድታም ስጋግ- ሰኩ ሶቆደሚት
98 ነፋ ነፖታታመን ፑታታ ዋውተቀክ ፑታው ፖዳዋዎጋን ቡዱወ ቡዱወ
99 ተነፈሰ ሌቄው ያህሻ ናህናሻው ደላደም ጋምላሚት
100 ሳቀ ከሸክሰን ወይ አይሄ ሚታሃ ክልክሱ ዊህቸ ሃሃኑ ደለሎሙ ኤድለንሚት
101 አየ ወናመን ናምም ኔም ናመወ ናም ናውም ናሚቶዚክ ነሚህቱ ነሚያድል፣ ነሚዶቅ
102 ሰማ ኖወንታም ኖዋንተም ፕውንዳምን ፕተመን በዳም ኑታም ታፕሰዶዚክ ኑደም ኑትመክ
103 አወቀ ዋቱን ዋወቅታን ዋሕቱ ዋሄያው ዋዋል ኮቺጂህቱ ገይዶቅ
104 አሠበ ሊቴሄው እኔተሃው ኧዮሕተም አናንታም አሊዳሆሞሙክ ደሊዳሃሱ ኤድሊደትክ
105 አሽተተ ነመራምን ነኲሰመን ምላምን መዮዳም መኖንታም መለንድ ፕሳህታሙ ፕሳተሚ
106 ፈራ ኲሻአሽ ዊሻሱ፣ ኲታምን ኳውቀን ኰህታም ቀሻው ሳጊዝመክ ነጋደመን ጂባላድል
107 አንቀላፋ ነፓውን ኑፕ ከዊው ጋዌ ጋዊ ኮዌው ካዊመክ ኦልቋሥን ነባት
108 ኖረ ኬኩውኅ ነኲኳውክ ፕማውሱ ፐማውሶዋከን በሞዳም ፖማንታም ፖማውሱ ሚማጀ
109 ሞተ ንፐንክ እንጐላክ ኧንከል ንቦ ነበ ነፑ ማህቺነ ሲክቶጐት
110 ገደለ ነፖይክቶው ኒህሌው ንህታውን ነህሽ ነሻው ናህፓህቲገ ነባድል
111 ተዋጋ ነመካክስ ማህታኬው ዲዮተዎህ ሜኮናው ሚጋካሙክ ማደናህከ ማድናከት
112 አደነ አላይ፣ ኖቱነም ታነዌ አጃ አድቻየው ናዲያሊሙክ ገዱንከ ገዳናድል
113 መታ ነፓሲንጓከን ነፓከም ፓከማ ፓከመክ ዳጋዳም ቶግኩ ፓክ- ደገዲገ ኤድልዳድል
114 ቈረጠ ኡነክሸመን ኪስክሽምን ትመተሃው ደመዘም ተመሠም፣ ተሜህታም ታመዞዚክ ክሠመን ደልዛድል
115 ሠነጠቀ ሪከውኅ ፓቅንምን ፓፐሰቅናን ፖህሺነም ፕሲገሡ ናስኮቅተግ
116 ወጋ ቶንጋሜው አስታ- ዛፕታህመን ሳባልቃዳድል
117 ጫረ ኡነከሶፕሰን ክሺፕሱ፣ ሹውሱ ገቺግ ፐዘጋበናል ገችካባላድል
118 ቆፈረ ሙንሃም፣ ኦልሄ ከታሃም ኮድካሆሙክ ዋልከ ሙልቀት
119 ዋኘ ታሞኪን፣ ቱስኪን አሽዊል በሞዘዊ ፓሙሱዌያው አትሆም ደጊስሚት
120 በረረ አዋሰው፣ ባውኰውኅ ፔሚህሌው ፕቱዌው ሊዶ ዶሊዱዊየ ኤላቅስክ
121 ተራመደ ፓስፔን ንገቶዋስ ፕምስኬ ፐምሤ ፖመሻው ፕሞሣ አላዲጃሲት
122 መጣ ፒያህ ፔው ፓው ቢዮ ፔያው ፓዮሙክ ችኩዊየ ኢጋቅ
123 ተኛ ማቸነካወን ካውሲኒ ሸንጊቂን ሴፕሲን ለስ- ለሢን ኤልስማሲት
124 ተቀመጠ ናውፒን ኲያኰፕ ልማታህፑ ማትፔ ማዳበ ነማተፑ አቢመክ ኦቡ ኤባሲት
125 ቆመ ዋናታሰን ደክንች ኒቡ ፓሰቈው ኒባወ ኔፓው ስካመክ ሳህከሡ ጋቃሚክ
126 ዞረ ትፒህሌ ክኔፕኔ ኲቢ ኲነፑ ኳልቦሳሙክ ቈለበሥን አዳባቃድል
127 ወደቀ አማውስኪን አክንጽሽ ማቴቂን፣ ካይህሌ ከፐናው፣ ፓቀን ደክሰኒ፣ በንሻ ፔነሻው በነጒየ ገዊያቅ
128 ሰጠ ፓስመህ ሚሌው ሜናን ሚይ ማጉ ሚሊ ምሉወ ኢግሙዋድል
129 ያዘ ማመን ክልንም ሚህከነም ኮውነም ኮጋልኖሙክ ኮለናል ገናድል
130 ጨመቀ ሰለስከቴሃም፣ ሽኲስክሃም ዘለግ ጮለጋህላል ጂንክጃላድል
131 ፈተገ ኡሰኰሃመን ላልሃም መመኰነም ኧመኲነም ሱናትፐናል አሚቡላድል
132 አጠበ ከጸታወን ክሺቅቱን ክሸክታወን ገጀዘዱ ከጪሢታው ካዘባልሙክ ከስፓህቱን ገሲስፓላድል
133 አበሰ ቼስከነመን ቺስክሃምን ኦፐኰኳመዋን ጂስክሃም ካስሃል ጋዛድል
134 ሳበ፣ ጐተተ ነማውመን ውተንም ወዶደነም ኮድቲነም ውቅሰኑ ኤላደጂማድል
135 ገፋ ክንጭንምን ኳጐና ከሦማህካን ገስማላድል
136 ጣለ ነመራንተን ላሄው፣ አልማሄ ኧኸኰያውኰያኰ ዘህወህካነም ፓኬታም ላህከ ኤለገት
137 አሠረ ከስፐርን ኮቅፕቱን ክኔፐሰናውነህ ኪሽፒነም ከላብሊጋ መቺምተካህታህሱ ገልፒላድል
138 ልብስን ሰፋ ሕስኳመን ክሊክሃምን ዮናህኰዘ ኧስኳሙ አሊጓዎሙክ ሊጓህሱ ኤሊዛድል
139 ቆጠረ አክንዳም አጊዘ ኦግኬታም አጊሞሙክ ኦኪዙ ኤጊማድል
140 አለ ኪከተን ሉዌ ክቴነን ኢዋ ወሢን ኢዶዚክ ኢደም ደሉወት
141 ዘፈነ ካንቲካንቲ ነከንዶ ነቅኩህሜው፣ አሡዊ ናቅጎቀማ ገዱማ አኑሆም ሊንቶመክ ሊንቱ ኤድሊንቶቅ
142 ተጫወተ ማማንቱ ተራካን ሜላወሰው፣ ፓፒ ቦህፑ ፓዎቻው ደላየ ሚላሲት
143 ተንሳፈፈ አሽዊህሌው፣ አልሚፑክ ፐህፐህከሃን ዶለጉሁከ አላሉጐክ፣ አልቆጐክ
144 ፈሰሰ ፕምፔህሌው ዋውቾይከ ቶሞግኮን ደሊቹወን ኤሲትክ
145 በረደ ቻካህትን፣ ክላትን ተቋተን ታቋቲን ካላጂሙክ ጎልደን ዋስተውደክ
146 አበጠ ኩናኰስ ማህኲሱ ሞግኰን መጒን አቢዳቅ
147 ፀሐይ ኪሾስ አቋክ ኪሹቅ ኪሾቅ ጊዙስኲ ኔፓውዝ ጊዞስ ኪሱህስ ናጉዘት
148 ጨረቃ ኡምፕስኳጥ አተፕኳኒሃንኲ ኒባይ-ጊሹቅ፣ ቢስኬውኒ-ጊሹቅ ኒፓኸክ ዊዩን ኔፓውዝሻድ ፕጓስ ኒፓውሰት ደፕኩንዘት
149 ኮከብ አታንኳሱክ፣ ፐማሄምፕ ፑሞለሰኲ አላንኰው አናከስ አያክስ አኖቅስ አላኲስ ፐሠዘም ግሎቆወች
150 ውኃ ሰኰሃና ኒፕ ምቢ ንፔ ነቢ ኒፔ ነቢ ሳማጓን ሳምቋን
151 ዝናብ ካመኋን ሶከላን ሱክላን ሶገናን ዙገዮን ሶካኖን ሶግሎን ደላን ጊክፐሳቅ
152 ወንዝ የውካንታ ፓምፕተቋዕ ሲፑ ሴፑ ዚቡ ሴፕ ሲቦ ዝብ ሲቡ
153 ሐይቅ ምንፔኲ ምቢስስ፣ ፕኳውቀን ነፕሳባኲ ነበስ ጉስፐም ኩስፐም
154 ባሕር ያፓም ማንክ-ንፕንት፣ ክታኸንድ ኪታሂካን ክተንፔ፣ ጋቅታኸን ገጣን ፐሞህ ሶባጒ ዙበቊ አባቅት
155 ጨው ሳዎን ጺየኡስ ሲክሃይ ሰሿክ ዛት ሲዋናይጋሙክ ዛላወይ ሳላወይ
156 ድንጋይ ሻኰሆካን ካውስከፕ አሕስን ዘን ቀሰክ፣ ሃሰን አሰን በናፕስኲስ ጉንደው
157 አሸዋ ራካውኅ ሎሕኪ ሌከው ናጋው ያክ ናጎንት ፐጒ አምኪስ አዱዎምክ
158 አቧራ ነፐንሰን ፑንኲ ፑንጉ በኲ ፐፒሢ ቶዊፐጒ ደውፕቈድ
159 መሬት አስፓመን፣ ቸፕስን አኪ ሃኪ ህኬክ አህኪ ኦህኬ ክዳህከምቊ ማቃሚገው
160 ደመና አረኳቱውኅ ማችካትኰት አከምቶኲ፣ ኩምሆኲ መታቊ ኦጋደኲ ማቶቅስ ምናሶኲ አሉህክ አሉክ
161 ጉም አዖን አወን አዋን ኒሽኬኖን ፐስጋዋን ብስኩወን ኤውኔክ
162 ሰማይ ሞንሻኳቱውኅ ሙሰካኲት ሙሻኲ ፓውመከማወኜክ ጊዘኲ ኬሰክ አሶኲ ሙዚጊስቊ ሙሲጊስክ
163 ንፋስ ኪኪጣሞጽ ኬሽኪንክ፣ ክሻቅን ክሻቀን ወደን ዋባን ክዘሎምሰን ወጃውሰን ወጁስን
164 አመዳይ ኮን ኰኖ ጉን ፕቃን፣ ወቅሻኒ ጉን ኩን ፕሶን፣ ዋዞሊ ዋስት ዋስቶው
165 በረዶ ኦሬሕ ሃሕላጉኰጽ ሞህካሚ መቋሚ ገባት ከፓት ፕኳሚ ፕቆም ምኩሚ
166 ጢስ ከከፐምጓህ ኰሽሃቴክ ቅሻሕተው በገት ፐከት ፐከዳ ፕከድ ምድሉደው
167 እሳት ፖከተውኅ ተንት ትንዳይ ስታውክ ዊዩሕት ስኰታው ስኰዳ ስኰድ ቡክታው
168 አመድ ፐንጐ ፓውካውኲ ፑንኲ ፑንጉ በኲ ፐኰ ስኰዳይፐጒ ስኰደዋምቊ ድፕኳን
169 ተቃጠለ ከቻው ሉቴው ቸህኪጢክ ቺህኮታው ቸጋሶዚክ ደላምከለ ጋቅሳድል
170 መንገድ መው ትማካን አውኒ ማይ ማይ ኦውዲ አውት አውቲ
171 ተራራ ፖሜየውኅ ፖማቲኒክ ኪታሕትኔ፣ ኦሕቹ ወቹ ዋጀው ዋድቹ ዋጆ ወጅ ግምድም
172 ቀይ ፕስኳይው ማቅኬው መቋዩ መስኳየ መስኲ ምኲ ምቈዩ መጐግ
173 አረንጓዴ አስኳተን አሕስካተኲያ አስካስኰው ስከስኳዮ አስካስካየ አሽካሽኪ አስካጒ ስኪበጂህተ ኤስኪክ
174 ቢጫ ኦውሳዋክ ዊሳዋዩ ዊሳዔ ዊሳዋዩ ዊዞዋየ ዌሶዌ ዊዞዊ ውዛዊ ዋዳፕደክ
175 ነጭ ኦፓዩውኅ ዋፓዩ ኦፔው ዋፓዩ ዎባየ ዎምፒ ዎቢ ዋቢ ዋቤክ
176 ጥቁር ማካታዋዮውኅ ዋስካጉ ስኬው ሰካውዮ ሰጋየ ሙዊ ምካዛዊ ሞከሰዊ ማቅታወግ
177 ሌሊት ታፓኮህ፣ ረይካውኅ ቱፕኰው ፒስኬውኒ ትፖቀው ደበገ ነኮን ተቦኲ ኒባዪው ደፕኪክ
178 ቀን ኩተፓኩስ፣ ራያውኅ ነካተኳን፣ ኪሰኩ ኪሽኩ ዋቅገማውክ ጊስክ ኬሰክ ኪሶኲ ግስቊ ናጐክ
179 አመት ፓውፐክሶህ ነኰላከትኰማይ ካሕትን ከተን ጋደመው ኮድቴሙ ጋደን ሊገደን ቡንከክ
180 ሙቅ ባህታነመን አፐታው ኪሽዌው አፐሴን ገዛበዳ ከሢታው ውሎዳ ክሶበደ ኤፕተክ
181 ቅዝቃዛ ኖንሳማጽ ታሕቊዮው ቴው ተሃሶ ዞዮኳት ሶንኲ ንኳስኳጂ፣ ትካ ትኪ ደጊክ
182 ሙሉ ገይስፐን ቹዊ ፓውቀወ፣ ወጨዋቅታው ነሟዬ ፓሳንባ ፕሰኒ አበሲክ
183 አዲስ ዊስካዩ ውስኪ ውስኮይ ወስካየ ወስኬ ውስኪ- ቢሊ ቢለይ
184 አሮጌ ከታናዩ ቁዊ መቆወይ ነጎኒ ነኮኔ ነጎኒ ካኒ ሳቃወይ
185 ጥሩ ዊንጋን ዊኢ ዌልሂክ ዋውነክ ዊገን ወኔ ውሊገን ዎሊ ገሉልክ
186 መጥፎ ማቲት ማህቺኲ ማውተህክ ማጂ ማቼ ማጂ መቺ ሞቂ-
187 በስባሳ አልት አኒቱዌ ዙህገሊህካ ሱጉለጋቅ
188 እድፋም ኒስኪ ንጢኮይ ነስኪኖኳት ኒሽኬኔየንኰ አጒጃጋ መጨከ መጂከክ፣ ዊናሙክ
189 ቀጥተኛ ማጃውኅ ለማታሕኰት ሸቃቅኬክ ሳቀህ ዞባየ ሳምፕዊ ሳሳጊዊ ኪያህቊ፣ ደትፓህጐድ ደትፓቅተክ
190 ክብ ፕቱኰወ በደኳየ ፔተኲ በደጒገን ፕቶጓኪን ዶቆፕስከክ
191 ስለታም ከኔወኅ ኪኔው ጌገን ወስኳን ኬናይ ውስኳሂገን ክሲጊሂን ጊግ
192 ደደብ ዊጅኋዩኅ ዊኮን ገዚከንዊገን መቺኪሂን ገስፐክ
193 ለስላሳ መስካዩውኅ ውሻቀን፣ ሶስክፔ ሙዛየ ሙሴ ዙበዩ ሳስቀግ
194 እርጥብ ነፒ ክሰፓዩ ስካፔው ምቢዩ ወደጋየ ወቶግኪ ኒቢዮይ ቡስፐ ሳቅፐግ
195 ደረቅ ፓውጐሰንታውኅ፣ ጋውከናተስ ኮውኪቶዋ ካሕቴው ፓቋ ነናህታየ ነናብፔው ፓኲሳሶዚክ ጊስፓህተ ጊስፓደክ
196 ትክክለኛ ኮኦላም ወሊቀን፣ ፕስኲ ሳቀህ ዊሙናየ ሳምፕዊ ሳሳጊ ወላመዊው ደዳቧዶቅ
197 ቅርብ ፓተው ፐጩ ኪቅኪ ፐቊዊ ገስኪ ፓሱ ፓሶጂዊ ጒሂው ደባው፣ ጊክቺው
198 ሩቅ ዮዋቅሱኅ ዋቅሽዊት ኦሕልሚ ዋቅንሚክ ዮዋደክ ኖፓይዊ ዋህት አማሰክ
199 ቀኝ ልኑሃዖኒንክ፣ ማያይ ደህነክ ወቲኖህኮው ትናህጋድ ኢናቃን
200 ግራ ምናንጂ ሚያች መናድቹ ፓህታዱህታክ ባዳዱችክ
201 በ... -ንክ አት -እክቱክ
202 በ... ውስጥ -ንክ ነነ ታህሶመሉክ -ኢክቱክ
203 ከ... ጋር ሃፒ ውቼ ዊጂ ዌቼ
204 እና ኦክ ዶን፣ ዋክ ካህ አቅ
205 ቢ... (ኖሮ) -ኤ የኸ፣ ነሃም ቶሕነይት ቻጋ ኤደ
206 በ... ምክንያት ኤሊ አውነ ዞሚ ኔወቼ ኦጂ አላ ኢበጆል መደ
207 ስም ተርዊንጅ ለዌንሴዋከን አውነወሴት ዊዘዎክ ዌሱዎንክ ውዙወን ወሱን