Wiktionary:ምዕራብ አልጎንኲያን ልሳናት ሷዴሽ

ከWiktionary
Jump to navigation Jump to search
ቁ#. አማርኛ ኦጂብዌ ክሪ ፖታዋቶሚ ማያሚ መኖመኒ ሻውኒ ሻየን አራፓሆ ብላክፉት
1 እኔ ኒን ኒይ ኒን ንነህ ኒላ ና- ነናንናው ኒስቶዋ
2 አንተ፣ አንቺ ጊን ኪይ ጊን ክነህ ኪላ ነ- ነናንን ኪስቶዋ
3 እርሱ ዊን ዊይ ውነህ ዊላ ኤ- ነናንት ኦስቶይ
4 እኛ ኒነውንድ ኒያን ኒናን ንነቅ ኒላዌ ኒስቱናን
5 እናንተ ጊነዋ ኪየዋው ክኑወዕ ክሲስቶዋ
6 እነሱ ዊነዋ ዊየዋው ዊንዋ ውኑወዕ ዊላዌ ኦስቶዋሱዋይ
7 ይህ፣ ይህች ወኧው ኦቴ ዮም ሃላያማ ሕዕቶሕ ኑሁዕ አሞ
8 ያ፣ ያች ኧኧው ኧና ያወት እንህ ላናህ ሃዕቶሕ ህና አና
9 እዚህ ኦማ ኡጥ ዮስ አደሲ ጸሄዮህ፣ ሄጽሄኖ ሂቲኖ ፖሕስ
10 እዚያ እማ ነጥ አዢ እንስ ዋዬጂ ንሄዮህ ሂጠዕ ኢት
11 ማን አወነን እዌን ዋኒጃ አዌና ኧዋዕ ኔጣዌ ኔቫህ ኸናአኸክ ታካ
12 ምን ወጎነን ከኳዩ ዋግኒ ኬትዊ ዋክዕ፣ ታዕ ኔሕዌ ሄኖዋዕ
13 የት አንዲ ታንዳ ነፒጀ ዶንሺ አ እንስ ታኒዌ ዶሳዕ ዳውቲኖ ጺማ
14 መቼ ኧፒ፣ አነፒ ታዕስፕ ነጃፒ አዕፕህ ታኒዌ ላኳ ዶነዕሽ ዶኡሁዕ ጻኒስጺ
15 እንዴት አኒን ታንስ ዳንሺ ታዕ ታኒዌጊ ዶነሽ ዶሲህዕ ማኒስት
16 አይ... ም ጋዊን ንሙይ ከን ሞዳ ሆዕኖ ሃዉኒ ማት
17 ሁሉ ኧኪነ ምስዋ ጃያክ ቼኪ ማወው ናህፖ ቤሲህዕ አውኪው፣ ካና
18 ብዙ ኒቦወ ምሽጢ ምጃሽ ማናቶን ሜጂ ሃዕስት ወናውጤዕ አኮይ
19 አንዳንድ አንንድ አጥጥ አውልንዳ አኖህ ሆሰስጽ ማጺካ
20 ጥቂት በንጊ ችገዋሽሽ ኪህስዊ ማነወች ትህኮም ባንኸኸዕ አናቶሕጺ
21 ሌላ አዣው-፣ ናባነ- ኩጥቅ ከያንስው ኤነታእ ሓውጣውኦ ኖሕኪጺ፣ ማጺኪ
22 አንድ ቤዥግ ፔየኲ ንጎት ንጎቴ ንኩት ኔጎዲ ናዕስጽ ጃሰይ ኒእት፣ ኒቶክስካ
23 ሁለት ኒዥ ኒሹ ኒሽ ኒሽዊ ኒስ ኒሽዊ ንሸ ኒስ ኢስት፣ ናቶካ
24 ሦስት ንስዊ ንሽጡ ንሷ ንህስዊ ናቅንው ንጥዊ ናዕህ ናሶ ኒዮክስካ
25 አራት ኒውን ኔው ኛው ኒወዊ ኒው ኘዋ ነቭ ዬን ኒሶ
26 አምስት ናነን ንያነን ኛንን ያውላንዊ ንየነን ኛላንዊ ኖህ ያውጦን ኒሲቶ
27 ትልቅ ግቺ- ክች- ማሻክ ማዕስው ምሳዊ ዳህበደ በናሳውዕ ኦማሕኮ
28 ረጅም ግኗ ክኑሱ ኪንዋውኪ ክኒው ኬንሃዊ እጸህእሶ ሃያውዕ ኢኖይው
29 ሰፊ መንገዴያ እየገሽቃው መህካህኩስው ማሃኤዮጽ ጂቆያውዕ፣ ዳውኦባዕ አፓኪው
30 ወፍራም ግፐጋ ክስፐጋው ኬህፓክንጊ ካህፓክን ኤቶኖት ጃውአውካህት ስፒኪው
31 ከባድ ጎዝጐን ኩስኩን ክሱግኖ ኩሳኰን ሃናህ ሂሄጠዕ ኢሶኮው
32 ትንሽ ኧጋሳ ኧብሻሹ ነሃንት ሞችኳጢ፣ ቸጊ እጭሽኬኦ፣ ሃህክድ ሃውከቾሁዕ ኢናኪሚው፣ ፖኪሲው
33 አጭር ደኳ ጥኳው ኢህኳውኪ ተስኮስው ሞችኳጢ እችህቅስታህ ዳውኤህት ሳሕኪው
34 ጠባብ ኧጋሰዴያ ሻገዋው ነሃነታናው እንሽኮምእጽ ሆውባስሰኤ አፖጺው
35 ቀጭን ብበጋ ፐበጋው ፕፓክን ኤከህኮን ጋውኮኒሳውዕ ኢስቶሕኪው
36 ሴት እኰ እስኰው ምቴምህሳ ምታሙህ ኰዋ ሄዕ ህሴ አኪዋ
37 ወንድ እንኒ ናቤው ንኔ አሌኒያ ናፓው ሂሌኒ ሄታን ህነን ኒና
38 ሰው ቤማድዝድ ኢኑ ምህቶሴኒያ መማችዕተው ዎእስታን ህነንታ ማታፒው
39 ልጅ ኧብኖጂን ኧዋሽሽ ፐኖያ ፕሎህሳ ኒችየን ኒጃን ካዕሽኮን ዴዕያውነሀዕ ኦኮእጽ
40 ሚስት ዊወን ዊውማው አዊዋሊ ምታህሙ ጽቭስቶዕምጽ ህተስኦ ኦህኪማን
41 ባል ኦናቤመን ናቤው አናፔማሊ ናፓው ዌሥያ ጽቭስቶዕምጽ ሂቅ ኢናፒም
42 እናት ኦማማየን ኡጋዊማው ናኒ አኪሊ ኦክየን ንገየ ሕሽክ ሂናውን ናአ
43 አባት ኦዴዴየን ኡታዊማው ኦስ፣ ንተተዩምኖስ ኦውህሳ ኦህነን ኖጣ ሄሆ ህኒሶናውን ኢን
44 እንስሳ ኧዌሲን እዌሲስ ማችቢ አዌህሳ መናቶው ማግንህዌ ሆፈ ጀሰኤሂ ካዋእፖማህካ
45 ዓሣ ጊጎን ንምስ፣ ንማስ ጊጎስ ኪህኮኔህሳ ነማዕስ ናሜጣ ኖማዕህ ኖዎዕ ማሚዋ
46 ወፍ ብኔሺን ፕዬሺሽ ፕናሺ ፕህችታ ዌስክኑህ ዊሽኬሎእጣ ቭዕቅስ ኒኤሂ ፒእክሲ፣ ሲስጺው
47 ውሻ ኧንሞሽ አድም ኑሞሽ አለሟ ኧናም ዊዕሺ ሖደም ኸጥ ኢሚታ
48 ቅማል እኰ ኢህኲ ኮጂስ አተሕካማ እህኩወህ መህታዕም በቴ ስኪናእስ
49 እባብ ግኔብግ ክኔቢኲ ምንቶ ክኔፕኳ ክኑፕክ ማኔዶ ሸዕሸኖቨጽ ሲሲዬ ፒክሲክሲና
50 ትል ሞሴ ሞቴው ሞሰ ሞህሲያ ማኔዶዴጣ መዕሽመህነ ባቆቢሳ ኢስክሲናው
51 ዛፍ ምትግ ምሽትኲ ምቱክ አሕታዋውኒ ማዕትክ ምዴኲ ሆህጽስጽ ሆሃውት ሚስጺስ
52 ደን ምትግዋኪ ምሽትጉስካው አሕታዋውናህኪ ማዕትኩወህክህክው ምዴኰሕኬ ማዕጣዕ ናዬችዕ ስፒክስኮ
53 በትር ምትግ ምሽትኲ ምቱጓንን አሕታዋውኒ ማዕትክ አባሢ ካህማቅ ባስ ሲሒ
54 ፍሬ ማኒዋንግ ሚንሽ ዋሽክባክ ሴወን ማዊጦዌ መነ ቢነኸዕ ሚኒው
55 ዘር ሚንካን ፐክትነገን፣ ሲምን፣ ኡስክጣምን አንዚዋታውካኒ ኧሴወተከን ህስተሃም ጣውኩ ኪኒኖኮ፣ ኢንሲማን
56 ቅጠል ኧኒቢሽ ኒቢይ ታትባኰን ምህሽፓኳ ኧኒፒየህከን ምሽሽኪ ቨህፕጽ ቢቺስ ሱዮፖክ
57 ሥር ኦጂብክ ኡጥቢክ አቺፒህካ ኡቺፓህክውው ? ኡጀቢችኪ ሄሴዮሕ ጤችዕ ማሲ
58 የዛፍ ልጥ ወነጌክ ውይጌስኲ አላኪህኲ ወናካህኩውው ? ሎጌችኳ ሕዶንቅ ሕኖውቅ
59 አበባ ዋብጐን ዋብጉን ዋስኮናቶ ፔህካቴኪ ዋዕሳህኩነዋት ፓቤጊዌና ቨህፕጽ ጃኧሰኤናው ፒሳጻይስኪ
60 ሣር መሽኮሲው መሽከሺው ምሽኮስ እህክፓካህካትዊ ኧሴከን ምሽሽኪ ሞኧእስጽ ዎቁኡኖ ማቶዪ
61 ገመድ ቢምነኳን ፒምነኳን ሰባፕ ማዛናፒኳ ካህኩፕ ቢሻጋ ሄይቫህ ሳናውክ አካጺስ፣ አፒስ
62 ቆዳ እንዠገኧይ ምሽጋይ ኡኖክ ሃዕጣያ ዎህታን ዎኖቅ ሞቶኪስ
63 ሥጋ ዊያስ ውያስ ዊያስ ዊዮህሲ ሜችሜህሳህ ዌዮጢ ሆኤዎህከጽ ሆሴኖዕ ኢእክሲሳኮ
64 ደም ምስኲ ምኲ ምስኳ ኒህፕካንዊ ማህኪህ ? ምሽኲ ማኤ በዕ አፓን፣ ማህክሲኪሚ
65 አጥንት ኦከን ኡስከን ኦከን አህካኒ ኡህካን ሆዕካኒ ሕቅ ሕቅ ኦሕኪኒ
66 ስብ ዊንን ውይን፣ ብሚ አጃዊናውት ዊልንዊ ፕሜህ ፕሜ ቭችሽክ ኒነን፣ ጋውቅቻዮትዕ ፖሚሳ
67 ዕንቁላል ዋወን ዋው ዋው ዋዊ ዋወን ኦዋዊ ዎቮጽ ናውን ኦዋው
68 ቀንድ ኤሽከን ኤስከን አዊዊላ ኡዌውኑ ዊዊላ ቨቭስጽ ህኒንስ ሞጽኪናው
69 ጅራት ኦዞው ኡሱይ ኡሶው ኦጦዋሊ ሕሕቫቅ በትሂ ሞሕሶዪስ
70 ላባ ሚጐን ሚጉን ሚጒን አህሳዋውንጋቲያ ሜኩን ሚጎና ሜዕእ ቢይ ሳፖእፕ
71 ጽጉር ዊንዝስ ምሽትኳንቢዊ ዊንስሰን አዊልህሳ ዌናቅነን ዊሌዕጣ መቅ ኔጠአ ሞእቶካን
72 ራስ ኦሽትጓን ምሽትኳን ዱፕ አንቴፕካኒ ቼፐተከን ? ዌስ ዊሺ መቅ ሃውኩሁአ ሞጽኪናው
73 ጆሮ ኦተወግ ምቱጋይ ኦቶውከን አህታዋኪ ኡህታወክ ሆዳዋጋ ማሕቶዎዕጽ ዎኖቶኖዕ ሞሕቶኪስ
74 ዐይን ኦሽኪንዥግ ምስኪሽኲ ኦሽክሽ አህኪንሽኲ ኡስኬህስክ ሆሽኪሼጎ ማዕቀ በሲሰዕ ሞዋፕሥፒ
75 አፍንጫ ኦጃንዥ ምስክወን፣ ምስኩት አህከዋኒ ኡችየስ ሆጃል ማኧፎ ቤእስ ሞሕክሲሲስ
76 አፍ ኦዶን ምቱን አቶውኒ ኡቶን ሆዶኒ ማህጽ በቲ ማውዪ
77 ጥርስ ኢብድ ሚብጥ ዊብታን አዊፕታ ዌፕት ዊቢጂ ቭዕስ ቤችጥ ሞሕፒኪኒ
78 ምላስ ኦዴነኒው ምቴይኒ ዊላኒ ኡታነንው ዌልኒ ቨታኖፈ ቤጦን ማጺኒ
79 ጥፍር ኦሽከንዢን ምሽከሺ ኦውሽከስክ አህካሻ ኡስካስ ሜዮጢ ማህቶህዎ ዎኦቅ
80 እግር ኦዝድ ምስት ሳታን አህካውቲ ኡሴት ሆጢጂ ሃህታ ዎአውጥ ሞሕካት
81 ባት ኦካድ ምስካት ካታን አህካኒ ኡህካት ሆጋጂ ኸቅ ዎአውጥ ኪናኪ
82 ጉልበት ኦግድግ ምችጉን አህክትኲያሊ ኡህቺኰን ? ማንስታን ጀኢተዬ ሞቶክሲስ
83 እጅ ኦንንጅ ምጪ ነች አኔህኪ ኡናህ ሆሌጃ ማአህጽ ባቸት ሞእጺስ
84 ክንፍ ኦንንጒገን ኡተተኩን አሌንጓና ኡናህካህኰንው ? ሁሌኳ ማጽኖኦ ሕጠዕ ማሚን
85 ሆድ ኦሚሰድ ምታይ ሞህታየ ኡሞት ኦጦዋሊ ማቶንሽ ዎኖት ሞኮዋን
86 ሆድቃ ኦነግዥ ኡደጪህ ንናክስ ሕቭቄዮንሽጽ ጣውቅ ሞፂስ
87 አንገት ኦኰገን ምኩዩ ኦኰከን አህኰካኒ ኡህኪከን ዌሊ ሄኦጽ በሶኖን ሞሕኮኪኒ
88 ጀርባ ኦፕኰን ምስፕስኩን አፓህካውሚ ኡህፓህኰን ባችካምጌ ማዕባዕ ዎኮው ኦሕኮኪን
89 ጡት፣ ደረት ኦዶዶሽመን ምስካስክገን ኖኖግን አህፓሌዊ ኡህፓናው ማታን ህስኮው፣በተን ሞሕኪኪን
90 ልብ ኦዴዕ ምጢ አቴሂ ኡታህ ሆዶሂ ሄስታ በታ ሞስኪጺፓህዮ
91 ጉበት ኦኮን ምስኩን ናህኮን ሄዕ ህስኖ ኪናኪን
92 ጠጣ ምንኰ ምንኰው ምኑኳን ሜንኪ ምኑወህ ምኔ ኧማን ኒበነዕ ሲሚ
93 በላ ዊስኒ ሚጥሱ ዊሰን ወህስንቺ ሜችህሱው ሚጂ እመስኸ በኒኖዕ ኡዪ
94 ነከሰ ደኰም ማጉቸው፣ ታኳም ሴህሳንዳንጊ ሰኪፒው ጠጊቦኳ ኤያሃኖዕሳን ዳውዮአይት ሲሕታ
95 ጠባ ዊኰሞ ኑናመው ኖናናው ? ኖኖ እሔዕሔዎህት ኒቻውታው ስታ
96 ተፋ ዝኮ ስኩ ሳህኮው ኤዮሰዕሓን ጎኖጠዬናው
97 አስታወከ ዥገጎዌ ፓጉሙ ሜምነን ? ኤሄሄዮጼዮጽ ባጣናው
98 ነፋ ቦዳደን ፑዳቻው ፖውታውታንጊ ፖተወናሕተም ምስችኮጊ ኤስቶዎሳን ጂታውጦው ሶፑ
99 ተነፈሰ ባግደናሞ የህየው አናሞት ኔህሴቺ ናህናው ኤዮሞቶም ሆናዎጦዉናው ሳይታሚ
100 ሳቀ ባፒ ፓፑ ያያኖን ኬዌልቺ አያንው ኦዬሊ ኤሆሃጽ ሃውቃውንናው ኢሚ
101 አየ ዋቢ ዋቡ ኔንጊ ናሙህ ኔሜ፣ ዋባጌ ኤዎውሳን ኖናውሃውቶዕ ናኖ
102 ሰማ ኖንደም ፓትም ኖዶን ኑንዳንጊ ናህተም ኑዳጊ ኤንስዶሞን ነኒቶናውት ኦሕቶ
103 አወቀ ግኬንደም ጽቼታም ካንደሲ ኪህቴልንዳንጊ ካህኬነም ስኰዳ ኤሕኔእን ሃእኖዕ ስክሲኖ
104 አሠበ ማሚኖኔንደም እዴይታም ኢሽቴሄቺ ናከተዋንህታም እሼዴሄ ኤዮዕኸታን ካውኮህአኖዋውት ሚጺሕታ፣ ክሲሚስታ
105 አሽተተ ቢጅማንደን ምያተም ሜላዋውቺ ፒችሚየህተም መየገጣ ኧማዶን ባናዋውት አማ
106 ፈራ ጎሺ፣ ጎተን ኩሽታው ሴክስቺ ኩቅተም ኦክጣ ኤዕጣ ኸኒቃውት ኮፑ፣ ስቱኖ
107 አንቀላፋ ንባ ንባው አምባት ኔፓውቺ ንፓው ንቤዋ ኤናዖጽ ናውኮሁት ኦካ
108 ኖረ ብማድዚ ፕማትሲው ሜህቶህሴንውቺ ፕማትስው ኤያመዳነን ኸኒዬት ፓይታፒ
109 ሞተ ንቦ ንቢው ኔፕኪ ንፑወህ ኔቦዋ እናእ ሃእህነች ኢኒ
110 ገደለ ንሺዌ ንብሂዋው ኤንክሃውቺ ናቅናው ኒንጣ ኤኖዕ ኖኖህአውት ኢኒታ
111 ተዋጋ ሚጋዞ ማስቸው ሚጋቲ ሜካህኪቺ ሜካህኩው ናችቲ እሜዮእ ቦናውኤናው ኢጽካ
112 አደነ ጊዎሴ፣ ኖጅቶን ንዱሁ ጊውሳ ኔቶኔኋውቺ ፐህፔስው፣ ኖችህተው ሆላዊ ኤምሖን አኪማ ኸኒናውኤናው ሳሚ
113 መታ በክቴዕ ኡዳመሂቸው ፔካንዳንጊ ፐካህተም ኪፕክዴዋ ኤዮውሳን ዳውኦዋውት አያኪ
114 ቈረጠ ጊሽክዥጌ ማትሸም ኪህክሻንጊ ኬስክሰም ክሴንዴ ኤያትሶህ ጋውኡቆዋው ኢስጺኒታ
115 ሠነጠቀ ዳሽክገኢጌ ታስጥሲው ፐቅሰኸም ኤዮቀዮጽ ጋውኦሆዋው ስታታክሲ
116 ወጋ በዥበኧን ተከተም ፐቼስከሃው ? ኤዮዋነዖህኖህ ጋውቅኮሃት ኢስክሲሲ
117 ጫረ ባዘጎብዶን፣ ጂቺጊ ካስችፕሻው ካስክፑችካው ኤያቄዮህጽ ጎዕችጣውት ኢሳፂንያ
118 ቆፈረ ሞነኢጌ፣ ዋንኬ ሙንሂቸው ኮድካሆሙክ ዋውልህኪቺ ሞንህፓኒው፣ ዋፓናህከሱው ? ኧመንኸን ኖናውቅችጤት
119 ዋኘ በግዞ ፕካሽሙ፣ ፕማትካው ማቺችሜቺ ኡናንው እዶዕሃም ኒቾዎዉናው አውፅ
120 በረረ በባምሴ ፕምሃው ማስካዎት ኤምፓህዊቺ ፕሜዕናው ኤያምዕህ ጃብህኦሁናው አዋኒ፣ ፑታ
121 ተራመደ ብሞሴ ፕሙተው ብሞሳ ፔምባውልቺ ፕሞህናው ፔሞዴ ኤያምህን ጀብሳ ክሲካይ
122 መጣ ቢኢዣ ፓፕታምክን ጀብያ ፕያውቺ ፒው ፔዋ ኤሆኤህነ ጀናውት አፖ፣ ኦቶ
123 ተኛ ዥንግሽን፣ ገውሽሞ ፕምሽን ታውህታኪህሽንጊ ከዌህስን ? ኬሲክስና ኤዮውሽ ሰእሲ ኢስቶሕኪጺ
124 ተቀመጠ ነመደቢ ኧቡ ቺፕቱብ ቼንጐፕቺ ኧፔው ላማዳቤሎ ኤያሞኖእ ጃኖኩ ኡፒ
125 ቆመ ኒበዊ ኒቡ ኒብወ ኔፓውቺ ኔፑውው ኔባዊ ኤኔእ ጢአውኩት ኒፑዪ
126 ዞረ ጐክታ አብሚሽትዋው ኩህካፓፕው፣ ኬዋዕተው፣ አፐሜዕተው ? ኤሖታም ኸኒናሳናው ኦታካፒክሲ
127 ወደቀ በንግሽን ፕጭን አትኳጎውክ ኦውሽህሳውቺ ፓፓህችን ፐንሽኔ ኤያዋዕ ጃንስዕ ኦሕፒው
128 ሰጠ ሚግዌ ሚየው አሚኳት ሜናው፣ ሜኩው ሜላ ኤመያእ በኒናውት ኮታ
129 ያዘ ደኮነን ማጉንቻው ሴኪናውቺ ተህኮነም ኤቶዕኖህ ዶኖኖዕ ኢና
130 ጨመቀ ማጎብዶን ማጉንቻው ሴንናው፣ ተማኩናው ? ኤሕዎዕስን ሳዮኖዋው ክሲፑዪና
131 ፈተገ ዝንጎነን ስንጉነም ስሶናው ? ኤሃሄያን ዳቤኖዕ ኢሳ
132 አጠበ ግዚቢጊ ችታፕዋውዩ ክሰንጃን ኪስህሴቶውኪ ክሴዕስው ኤንሽዕሃነን ሃሂሶዋውት ኢሲጽ
133 አበሰ ግዚነን ካሢኸም ኪሳሃንጊ ክሴሃው ኤንሆኸን ሃህናውት ኢሳ
134 ሳበ፣ ጐተተ ዊኮብዶን ኡዳበው ኤታውህፓህቶውኪ ኢወተው ኤሕስታዕሃህጽ ድኔእኒህናው ኢክስካፓ
135 ገፋ ጋንድነን ኩኩንም ካህትናው ? ኤስሖን ኸናትኖዕ አፒክሲ
136 ጣለ ኧፐግዶን ፕሙቸው ዋፕነም ኤዋዕህ ኸንህችኩቲናው አፒክሲ
137 አሠረ ደኮብዶን ማኩፕተም ካህፔታው ቼቤሌ እዶእዶህ ዶኖኩጣውት ማይፒ
138 ልብስን ሰፋ ገሽክጓሶ ከስችኳሱ አማንሲስት ኤህኳውታንጊ ሜሰም ኪባኳዴ ኤሃህፕኖእ ኢጺናኪ
139 ቆጠረ ኧግንደን አክታሱ ኤክንጅኮኪ ኧከህተም ኤሆዕስት ነዬቲ ኦሕታ
140 አለ እክዶ እትወው አጊክቶት ኢልዌቺ እዋህ ኤሄዎእ ንሂ አኒ
141 ዘፈነ ነገሞ ንገሙ ንከሞን ኔህኔቺ ንካሙው ነገሞ ኤኖን ኒቦነ ኒኒሕኪ
142 ተጫወተ ኦደምኖ መደወው ዊዶኮ፣ ቺካሶ ፓውህፕቺ ምየናችዕተው ኤዎዕሶዕ ሂኢንኮቲ አውሕካ
143 ተንሳፈፈ ኧጎንዴ ኧጉትን ኧኪህችን ? ኤያሞወዕ ጃዎአውዕ ሱዊያይሕጺ
144 ፈሰሰ ብምጅወን ፕምችወን ፕሜችወን ኤያመዕስፎ ጃዋዎአውዕ
145 በረደ መከዋኰድን መሽኩድን ፓከችው ? ኤሄዕኮኖስ ኒኦጥናውአውዕ ኢእኒፒጺ፣ ኮኩቶ
146 አበጠ ባግስን ፓክፐዩ ፓህስንኩው ? ኤዮሄዮጽ ጎናውአውዕ ካሕፕ
147 ፀሐይ ጊዝስ ኪሽካውቢስም ኪሰስ ኪልህሷ ኬሱዕ ኪሽጧ እሸዕህ ሂሲስ ኪእሶም፣ ናቶሲ
148 ጨረቃ ድብክ-ጊዝስ ትፕስካውቢሲም ትፑኪሰስ ትፐህኪ ኪልህሷ ኬሱቅኖህሳህ ቴቤጊ ኪሽጧ ዳእሸዕህ ቢኮሲስ ኮእኮሚኪእሶማ
149 ኮከብ ኧነንግ ኧጀጉሽ ናጎስ አላውንጓ ኧናህኮህሳህ አላጓ ሆዶህክ ሖጦዕ አጻኮስ፣ ካካቶሲዋ
150 ውኃ ንቢ ንቢ ምቢሽ ንፒ ንፔው ኔቢ ማህፕ ነች አውሕኪ
151 ዝናብ ግምወን ክሙወን ክሞወን ክሜወን ክሜዋኒ ኤሆዕኮህ ሆናውሳውዕ ሶታ
152 ወንዝ ዚቢ ሲቢ ሲበ ሲፒዊ ሴፔው ጢቢ ኦዕኸዕ ኒቺ ኒየታሕታው
153 ሐይቅ ዛገኢገን ሳክሂግን ምበስ ንፕህሲ ንፔህሳህ ምሽኬኲ ንዕሃን ንኧች ኦማሕክሲኪሚ
154 ባሕር ግችገሚ ኪችጋሚ፣ ጫዊንፓኳ ክህችካሚ ካዕችከም ቺጋምጊ ጽህማሆሞወህ ሃተች ሞታዮሕኪ
155 ጨው ዢውታገን ሺዩታገን ሲውታገን ዊህካፓውካኒ ሴውህታከን ኔቢቤሚ ዎህፖማዕጽ ኒቻውኦዉ ዕ ኢስትፂክሲፖኮ
156 ድንጋይ ኧስን ኧስኒ ሰን አህሰኒ ኧዕሰን ሺጎና ሆዕሆናዕ ሆዕናውካ ኦሕኮቶክ
157 አሸዋ ብንጒ ያካው ኔካዊ ናካው ሌጋዊ ሕሴዮዎዕ ናይ፣ ናውበዕ ስፓፂኮ
158 አቧራ ዊየገሴን ኧሲስኪ ፓህኪህ ሄሸቅ
159 መሬት ኧኪ ኧስኪ ሱግሙክ አሺህክዊ ኧህኬው አጌ ሆኧ ቢቶኦዉዕ ክሳሕኩም
160 ደመና አነኰድ ከሽኩውን ንጓንኮት አልህኳትዊ አነህኰት ፓጥኳዴ ዎኤ ሂናውናይት ሶክሲስጺኮዕ
161 ጉም ኧወን ከሽኩውን ውንሲ ኤዋንጊ ኧዋን ሉዋጦጊ ማኧን እንህፖዕስ በኧናው ሲጺ
162 ሰማይ ጊዥግ ኪሽኲ ኪዡክ ኪሽኲ ኬስክ ሜንኳትዊ ኦታጣዎኦሜዕ ሆኖዕ ስፑሞሕጺ
163 ንፋስ ኖድን ዩትን ኖቲን ኤላውምህሴንጊ ኖትን ? ሜሥችኮኔ ኤሃዕህ ኸሴስ ሶፖ
164 አመዳይ ጎን ኩን ፕኮን ዋውፒኮውና ኮን ኮኒ ሕስታዕስ ሂይ ኦሕፖታ፣ ኮኒ
165 በረዶ ምኰም ምስኩሚ አውሾህኮውኒ ማህኩወም ምችኰሜ ማኦም ዎኦው ኮኩቶይ
166 ጢስ በኰኔ ካስካባተው አህኮሊ ናዕታው ሊዋዴ ቭኖዕታዕሽ ጃታ ሲጺ
167 እሳት እሽኮዴ እሽኩቴው ሽኮታ ኮቴዊ እስኮታው ሰኮዴ ሆእስት ስታ ኢስጺ
168 አመድ እሽኮዴ-ብንጒ ፕኩተው ፓህኪህ ፔኳ ባእ ጀእጣ ማክስኪጺ
169 ተቃጠለ ጃግዴ እሽኳዳው ቻክታ ዌኑታው ኤቆአስ ኖናውታዕ
170 መንገድ ሚከነ መስከናው ምያው ሚዊ ሚህከን ሚዬዊ መዮእ ቦው ሞሕሶኮ
171 ተራራ ወጅው ወጂ ክቻኰታካነ አችዊ ወቼው ዋጅዊ ሆዕሆናቨስ ሆኸዕ ሚስታኪስትፂ
172 ቀይ ምስኮ- ምኩሱ ማስኳክ ኔህፕካንጊ ማህኪው ምሽኳዊ ኤማዕ ባአዕ ማውሕክ
173 አረንጓዴ ኦዣወስኮ- ፕጽክናው ኧሽክባክ ኢህኪፓንጊ ኧስኪፐክው ሽኪባጊ ኤሖቆእህጸፎ ጃናታያውዕ ክሳስክሲሞክ
174 ቢጫ ኦዛዊ- ኡሳዋው ዊሳዋ ኦውንዛዌኪ ኡሳዊው ሆጣዋ ኤሄዮፍ ኒሃውያውዕ ኦታሕኮ
175 ነጭ ዋብሽኪ ዋባው ዋፕሽክያክ ዋውፕኪ ዋፕስክው ዋባ ኤዎዕጎሞ ኖናውቻውዕ አፒ
176 ጥቁር መከዴ- ዊባው፣ መከደዋው ሙክታ ሜህካቴዌኪ ኧፒሲው ምጋዴዋ ኤሞእታፎ ዎኦታያውዕ ሲክሳፒኮዋን
177 ሌሊት ድብከድ ትፕስካው ፓትቡክ ቴፕህኪኪ ወንትፓህከት ቴቤችኪ ዳእ ደቸዕ ኮእኮ፣ ሲፒ፣ አካክሲኮእኮዋ
178 ቀን ጊዥግ ኪሽካው ጊሽጉክ ካውህኪህኰ ኬስከት ኪሽኳ እሼፈ ሂስዕ ክሲስትጺኮ
179 አመት ግክኖኖውን ኧስኪውን ክህካትዊ ፕፖን ከችከቶ አዕ ጀች
180 ሙቅ ጊዦያ ኪሹዋው ኤፕቴኪ ክሴታው አኰቴዳ ኤቆፎ ኸኒሳዉዕ ኢክሲስት
181 ቅዝቃዛ ግስና ትጥሲው ክስኛ ካዕስው ዌቢ ኤዶነት ዳውያዉዕ ሥቶዋዕፒ
182 ሙሉ ሞሽክኔቢ ሳከስክነው ዳፕስኛ ሞስክናው ቴፕሆሎ ኤዮኦዶሞኧን ኸኒቆቆናዕ ኢሕቶኪሚ
183 አዲስ ኦሽኪ- ኡሽካው ኪንቶህክውኪ ኡስኬህ ስክንዌ ኤሞናዕ ዎናውያውዕ ማኒሲው
184 አሮጌ ጌቴ- ጬዩመገን ካየስ ኬሕታ ኤናዕህ ጋውጤያውዕ ኦማሕኪታፒ
185 ጥሩ ምኖ- ሚይዋው ቴፓህኪ ዌስክዩት ዊጋኖ እፐቫእ ሂጠትዕ ሶካእፒ
186 መጥፎ መጂ መጀገን ምያንት መታት ሞጂ ኤሃቭስቫእ ዋውሳውዕ ፓሕክ፣ ማካፒው
187 በስባሳ ብግሽከነድ ከስጥሲው ዌስኩልዲ ኤሆቀዮጽ ዋውቁሰዕ
188 እድፋም ዊነድ ዊናው ዊንሳዋክ ኬህፔዮስቺ ዌነት ኤሆዕሶት ሃውኡንዕ ማካፒው
189 ቀጥተኛ ጐየክ ኲስኲ ምያው ኤቃኖፎ ቆኖውባዕ ሞካሞት
190 ክብ ዋውዬያ ዋውዬሲው፣ ኑትማው ዋውዪስታ ዋተንካን ዋዋዊያጊ ኤዮነስታህኮ ጋውኤናውዕ ኢኩም፣ ኦታኪው
191 ስለታም ጊና ካሻው ኬንዳዌኪ ኬህከን ከስኰ ኤስተዎ ዳውቁአውዕ ክሲሲ
192 ደደብ ኧሽዋ ሺትን ሲኰን ኤነቃህፖ ሆውቶቁአው
193 ለስላሳ ዦሽኳ ሹሿው ሶስክናው ኤሕሶቅ ሂቃውሳውዕ ሚንስታይጺው
194 እርጥብ ንቢወን ንቢውን ምቢሽኪውን ሳፑዋዕንን ስካጃኒ ኤሄቆቭ ናቺንዕ ኢጺክሲስጺው
195 ደረቅ ባቴ- ፓሽቴው ፓውንጋህኪኪ ፓቅታው ካችክዴ ኤዮእ ኸኒቃውአዕ ኢሕኪጺው
196 ትክክለኛ ጐየክ ኲስኲ ኔህህሴንጊ ፓች ኤዮኖዕ ሂጣውባዕ አይማኒው
197 ቅርብ ቤሾ ቺች፣ ፐሹች ቺካውህኰ ቼክ ማላኳሄ አዕ፣ ካህክስ ዳውጢህት አይስቶሕፂ
198 ሩቅ ዋሰ ዋህዩ ፕኖች ዋዕነው ፔላዊ ሃዕሽ ባቤኦን ፒዮሕጺ
199 ቀኝ ግቺ- ኒሂዩንች እናንየን ? መያወንገ ሕስጼያመቅስት ጀቢስ
200 ግራ ነመንጂ- ነመትንች፣ ንምች ንማህችየን ? ናማጂንገ ሕናሞስስት ኖዋውጥ ናዎሕሲ
201 በ... ኤንደዢ -ቭ
202 በ... ውስጥ ብንዴ ሳፕ
203 ከ... ጋር ዊጂ- አሲቺ ዌች ፖዴስኳ -ቭዕሽ- ኖህኩሁዕ ሞሕት
204 እና ደሽ ከየ ሚና ምስክ ኖጊ ኖህ
205 ቢ... (ኖሮ) ጊሽፕን ምሹ ኪስፕን ኰችኰ ምህወዕ- ኢካም
206 በ... ምክንያት ኦንጂ- ሻክች ክሳጊ ሖማቅ- ሃውኮህ ታሕካ
207 ስም ዊንዞውን እሽንካሱውን ዊህስወን ኦሤጦጂ ቨሕስቶጽ ኒስህኢት ኒኒሕካሲም