Wiktionary:የኢትዮጵያ ሴማዊ ሷዴሽ

ከWiktionary
Jump to navigation Jump to search

የሷዴሽ ዝርዝርአማርኛግዕዝትግርኛትግራይትአርጎብኛሀረርኛውጋዴን ዓረብኛ


ቁ. አማርኛ ግዕዝ ትግርኛ ትግራይት አርጎብኛ ሀረርኛ ጋፋትኛ አረብኛ
0 እኔ አነ ኣነ አና እዮ አን አነት አና
1 አንተ፣ አንቺ አንተ፤ አንቲ ንስኻ፣ንስኺ ኣታ፣ኣቲ እንታ፣እንቲ አንካ፣አንኪ አኻኽ፣አኻሽ አንተ አንታ፣አንቲ
2 እርሱ፣እርስዋ ውእቱ፣ውእታ ንሱ፣ንሳ ህቱ፣ህታ
3 እኛ ንሕነ ንሕና ሕና እና ኢናዖ እኒ ኒሒን
4 እናንተ አንትሙ፣ አንትን ንስካትኹም፣ንስካትኽን እንቱም እናኩም አኻኹ እናንተ አንቱም
5 እነሱ እሙንቱ፣ እማንቱ ንሳቶም፣ ንሳተን ሕቶም፣ህተን
6 ይህ፣ ይህች ዝንቱ እዚ፣እዛ እሊ ሁል እንዕ ሃዛ
7 ያ፣ ያች ዝክቱ እቲ፣እታ
8 እዚህ(ች) ዘየ ኣብዚ፣ኣብዛ
9 እዚያ(ች) ህየ ኣብቲ፣ኣብታ
10 ማን ማኑ መን ማን ማና መን ምን ምን
11 ምን ምንት እንታይ ምን ሚን ኤስ
12 የት አይቴ ኣበይ
13 መቼ ሚጊዜ መዓስ
14 እንዴት እፎ ከመይ፣ክንደይ
15 አይ... ም ኢ... አይ...ን
16 ሁሉ ኲሉ ኩሉ፣ኹሉ ክሉ ዲዩ ኩሉዞም ይልሆ ኩል
17 ብዙ ብዙሕ ብዙሕ ብዙሕ ብዙ በጂሕ ተበ ካቲር
18 አንዳንድ ስፍን ሓደሓደ፣ገለ
19 ጥቂት ኅዳጥ ቁሩብ፣ውሕዲተይ
20 ሌላ ካልእ ካሊእ
21 አንድ አሓዱ ሓደ ዎሮ ሃንድ አሐድ እጀ ዋሒድ
22 ሁለት ክልኤቱ ክልተ ክልኦት ኪት ኮኦት እልስተ ኤትናን
23 ሦስት ሠለስቱ ሠለሰተ ሳላስ ሦስት ሲኢስቲ ስዎስተ ተላታ
24 አራት አርበዕቱ አርባዕት አርባዕ
25 አምስት ኀመስቱ ሓሙሽተ ኻምሳ
26 ትልቅ ዐቢይ ዓቢ ዓቢዪ ነሃም ጊዲር እሙነ ካቢር
27 ረጅም ርዙም ነዊሕ ራዪም ረዝም ጉዱር ገደርመ ታዊል
28 ሰፊ ርሒብ ገፊሕ
29 ወፍራም ገዚፍ ሮጊድ
30 ከባድ ከቡድ ከቢድ
31 ትንሽ ንዑስ ንእሽተይ ኑኡስ ማሥዕ ጢቀስች እንሰ ሳዪር
32 አጭር ሕጹር ሓፂር
33 ጠባብ ጸቢብ ጸቢብ
34 ቀጭን ቀጢን ቀጢን ቃጢን ቀጭን ቀጪን ካቺን ዻዒፍ
35 ሴት ብእሲት ጓል፣ሰበይቲ እሢት ንስቻ ቀሐት አምንሲተ ሑርማ
36 ወንድ ብእሲ ወዲ፣ሰብኣይ
37 ሰው ሰብእ ሰብ አዳም ኡሱእ ሰወ ራጁል
38 ልጅ ወልድ ቆላዕ፣ቆልዓ ትፍሊ
39 ሚስት ብእሲት ሰበይቲ እሲት
40 ባል ምት ሰብኣይ
41 እናት እም ኣደ ኡም ኡሚ
42 አባት አብ ኣቦ ኣብ አቡ
43 ወንድም ሓው አኽ
44 እንስሳ እንስሳ፣ አርዌ አንሰሳ
45 ዓሣ ዓሣ ዓሣ ዓሣ ዓሣ ቱለም ዓሠ ሳማክ
46 ወፍ ዖፍ ዑፍ-ዒፍ ሳሬራት ዖፍ ኡፍ ይፍወ ታይር
47 ውሻ ከልብ ከልቢ ካልብ ዉሣ ቡቺ ዉሠ ካልብ
48 ቅማል ቊማል ቁማል ቅማል ቅማል ቁማይ ኬማሊስ ቁማል
49 እባብ ተመን ተመን አርዌ ሃዋው ሑባብ እቫቭወ ኤውዕባን
50 ትል ዕፄ ፃዐ
51 ዛፍ ዕጽ ኦም ዕጫት ዛፍ ለፉ ዛፍወ ሳጃር
52 ደን ዱር ዱር፣መሮር
53 በትር ቀስተም በትሪ
54 ፍሬ ፍሬ ፍረ
55 ዘር ዘርአ ዘርኢ ዝርእ ዘሪ ሰኒ ዘር ሓብ
56 ቅጠል ቈጽል ቈጽሊ ቃጣፍ ቀጠል ቁጥዕ ካታሊስ ዋራቅ
57 ሥር ሥርው ሱር ቅርድ ሥረድ ሲር ዋደረ ጃዛር
58 የዛፍ ልጥ ልሕጽ፣ ቅራፍ ልሕጺ ቃራፍ ሊጦ ሊጥ ጃዛዕ
59 አበባ ጽጌ እምባባ
60 ሣር ሣዕር ሣዕሪ ሣዓር ሢር ሣር ሣር ሐሢሥ
61 ገመድ ሐብል ገመድ
62 ቆዳ ገልድ ቆርበት ቃርባት ቆዳ ጎጋ ጓጐ ጂሲም
63 ሥጋ ሥጋ ሥጋ ሥጋ በሠር ብራንዲስ ላሐም
64 ደም ደም ደም ዳም ደም ደም ደምውሐ ዳም
65 አጥንት ዐፅም ዓጽሚ ዓጺም ሃጥም አጥ ዓጽምወ ዓዺም
66 ስብ፣ ጮማ ሥብሕ ስብሒ ሥብሕ ጮማ ለዘ ቡሥረ ሳሕማ
67 ዕንቁላል አንቆቅኆ እንቋቅሖ ኢንቆቅሓ ዕንቁላል አቁህ አንቈ ቤዽ
68 ቀንድ ቀርን ቀርኒ ቃር ከንድ ቀር ቀንደ ቃርን
69 ጅራት ዘነብ ጭራ ዛናብ ዘሪ ቀነወ ጭሬ ዳናብ
70 ላባ
71 ጽጉር ጸጒር፣ ሽዕርት ጨጒሪ ጭጋር ጭገር ጪግር ጺገረ ሳዒር
72 ራስ ርእስ ርእሲ ራእስ ድማ ኡርቭስ ድምወ ራስ
73 ጆሮ እዝን እዝኒ እዝን ጆሮ ኡዙን እዝነ ዩዹን
74 ዐይን ዐይን ዓይኒ ዕን ዔን ዒን ዒነ ዔን
75 አፍንጫ አንፍ ኣፍንጫ አንፍ አፍንጫ ኡፍ አፍወ አንፍ
76 አፍ አፍ ኣፍ አፍ አፍ ኦፍ ስሞተ ፋም
77 ጥርስ ስን ስኒ አንጃብ ስን ሲን ስነ ሲን
78 ምላስ ልሳን ምልሐስ ንሣል መላስ አራት ምላሰ ሊሳን
79 ጥፍር ጽፍር ፅፍሪ
80 እግር እግር እግሪ እግር እንግር ኢጊር እጒረ ሑፍ
81 ባት ቀይጽ
82 ጉልበት ብርክ ብርኪ ጉልበት ጊሊብ ሩክባ
83 እጅ እድ ኢድ እዴ እንጂ ኢጂ ኤጄጄ ያድ
84 ክንፍ ክንፍ ክንፊር ከናፍር
85 ሆድ ከርሥ ከብዲ ካብድ ከርሥ ቀርፊት እርሰ ባቲን
86 ሆድቃ አማዑት
87 አንገት ክሳድ ክሳድ ጽጋድ አንገድ አንገት አንገት ራቃባ
88 ጀርባ ድኅር ዝባን
89 ጡት፣ ደረት ጥብ ጡብ ጥብ ጡት ጡእት ጡወ ኤያሪ
90 ልብ ልብ ልቢ ልብ ልብ ቀልቢ ቃልብ
91 ጉበት ከብድ ጣፊያ ካብዳት አምፋሃ ኩድ ካብድ
92 ጠጣ ሰትየ ሰተየ ሳታ ሰቻ ሰቸ ጢጣ ሳራብ
93 በላ በልዐ በልዔ ባልዓ በላ በለአ በለ አካል
94 ነከሰ ነከሰ፣ ነሰከ ነሕሴ ናክሳ ነከሴ ነሐሰ ነከሰ ዓዽ
95 ጠባ ጠበወ፣ መጸ
96 ተፋ ወሪቅ እንትፍ
97 አስታወከ ቀአ
98 ነፋ ነፍኅ ነፌሑ
99 ተነፈሰ ተንፈሰ ተንፊሱ
100 ሳቀ ጸሐቀ ሰሓቀ
101 አየ ርእየ ርኢዩ፣ረአየ ራአ ሃንጃ ሪአ አጀ ሳፍ
102 ሰማ ሰምዐ ሰሚኡ ሳምዐ ሰማ ሰማአ ሰመ ሳማዕ
103 አወቀ የድዐ፣ አእመረ ፈሊጡ አማራ ዎንቃ አልቀ ሳለ ዓራፍ
104 አሠበ ሐሠበ፣ ሐለየ ሓሲቡ
105 አሽተተ ጼነው
106 ፈራ ፈርሀ ፈሪሑ
107 አንቀላፋ ኖመ ደቂሱ ሳክባ ታኒ ኔአ ታገደለ ራቃድ
108 ኖረ ሐይወ ኔሩ
109 ሞተ ሞተ ሞይቱ ሞታ ሞድያ ሞተ ፈተረ ማት
110 ገደለ ቀተለ ቐቲሉ ቃትላ ገደሊ ገደለ ቃታል
111 ተዋጋ ተበአሰ
112 አደነ ነዓወ ሃዲኑ
113 መታ ደብደበ ወቕዑ
114 ቈረጠ ቀረጸ ቆሪጹ
115 ሠነጠቀ ሠጸረ ጨዲዱ
116 ወጋ ደጐጸ ወጊዑ
117 ጫረ ሐንፈጠ ፅሒሩ
118 ቆፈረ ፈሐረ ኹዒቱ
119 ዋኘ ጸበተ፣ ጸበየ ሐምበሰ ሓምባሳ ዋና ተፉቃካ ሳባሓ
120 በረረ በሪሩ
121 ተራመደ፣ ሄደ ሖረ ኽዪዱ ጌሳ ሄዳ ሌጠ አሆረ ራሕ
122 መጣ መጽአ መጺኡ ማጻ መጣ ዲጀ ሰለ አጃ
123 ተኛ ሰከበ ደቅስ
124 ተቀመጠ ነበረ ኮፍ በለ ካፍ በላ አረጋዛ ተጌበላ ተዋነ ጃላስ
125 ቆመ ቆመ ደው በለ ባጥራ ቆማ ቃነነ ቆመ ቃም
126 ዞረ ዖደ፣ ዞረ
127 ወደቀ ወድቀ ወደቀ
128 ሰጠ ወሀበ ሂቡ ሃባ ሃቤ ሰጠ ዋበ ሃባ
129 ያዘ አኅዘ ሒዙ
130 ጨመቀ ጸመተ
131 ፈተገ ሐሰየ
132 አጠበ ኅፀበ ሓፂቡ
133 አበሰ ደሪዙ
134 ሳበ፣ ጐተተ ሰሐበ
135 ገፋ ገፍዐ፣ ደፍዐ
136 ጣለ ጠሐለ ደርቢዩ፣ጥሒሉ
137 አሠረ አሰረ ኣሲሩ
138 ልብስን ሰፋ ሰፈየ
139 ቆጠረ ቀመር ቖፂሩ
140 አለ ብልሐ በለ ቤላ አላ ባየ ባለ ቃል
141 ዘመረ፣ዘፈነ ሐለየ፣ ዘመረ ዘሚሩ፣ደሪፉ
142 ተጫወተ ላሀየ ተጻዊቱ
143 ተንሳፈፈ ጸለለ
144 ፈሰሰ ፈሲሱ
145 በረደ ቁሪዩ
146 አበጠ ሐበጠ
147 ፀሐይ ፀሐይ ፀሐይ ፀሐይ ጨሐድ ኢር ሰገለ ሳምስ
148 ጨረቃ ወርሕ ወርሒ ዋርሕ ጨረቃ ጨረቀ ጸረቀ ቃማር
149 ኮከብ ኮከብ ኮኸብ ኮካብ ኮኮብ ጡን ኮኮበ ኮካብ
150 ውኃ ማይ ማይ ማይ ኦሁዋ ሚይ ኤገ ሞያ
151 ዝናብ ዝናም ማይ ዥላም ዝናብ ዚናብ ዝናብ ማታር
152 ወንዝ ተከዚ ወሓዚ
153 ሐይቅ ሐይቅ ሃይቂ
154 ባሕር ባሕር ባህሪ
155 ጨው ጸው፣ መልሕ
156 ድንጋይ እብን እምኒ እብን ድንጋይ ኡን ደንጃ ሓጃር
157 አሸዋ ኆጻ፣ ረመል ሖጻ ሖጻ ሃሠዋ ሲሕሴራ ቱራብ
158 አቧራ መሬት
159 መሬት ምድር መሬት
160 ደመና ደመና ደበና ዳብና ደመና ዳና ደመነ ሳሓብ
161 ጉም ጊሜ ግመ
162 ሰማይ ሰማይ ሰማይ ዓስተር ሳማ
163 ንፋስ ነፋስ
164 አመድ ሐመዳ ሓመድ
165 በረዶ አስሐትያ በረድ
166 ጢስ ጢስ ትኪ ታናን ጭስ ተን ተነ ዱሓን
167 እሳት እሳት ሓዊ እሳት እሳድ ኢሳት ኢሳተ ናር
168 አመድ ሐመድ ሓመድ ባርሕ ሐመድ ሐመድ ራማድ
169 አቃጠለ አውአየ አቃጸለ አንዳዳ አቃጠሊ ማገደ ተቃጥለ ሓራቅ
170 መንገድ ፍኖት መገዲ ጋባይ ሄማ ኡጋ ማናጊስ ታሪቅ
171 ተራራ ደብር እምባ፣ከረን ዳብር ጉብ ሰሪ አምባ ጃባል
172 ቀይ ቀይሕ ቀይሕ ቃይሕ ቅይሕ ቄሕ ቀየ አሕማር
173 አረንጓዴ ሐመልሚል ቀጠልያ
174 ቢጫ ዘፍራ ብጫ
175 ነጭ ጸዐዳ፣ ጻዕዳ ጻዕዳ ጻዓዳ ዛህ ነጪሕ ንጽወ አብያዽ
176 ጥቁር ጸሊም ጸሊም ጻልም ጥሕቚር ጠይ ጥቁረ አስዋድ
177 ሌሊት ሌሊት ለይቲ ላሊ ኤታእ ኦርቲ ሊለ ሌል
178 ቀን ዕለት፣መዓልተ መዓልቲ
179 አመት ዓመት ዓመት
180 ሙቅ ምውቅ ምዉሕ ሒፉን ሙቅ ዉይ ሞቀ ሓሚ
181 ቅዝቃዛ፣ ብርድ ብሩድ ቁሪ ብርድ ብርድ ቢርዲ ውርጨ ባርድ
182 ሙሉ ምሉእ ምሉእ
183 አዲስ ሐዲስ ሓድሽ ሐዲስ ሐግስ ሐጂስ አደሰ ጃዲድ
184 አሮጌ አረጋዊ፣ ብሉይ ናይ ቀዳም
185 ጥሩ፣ውብ ሔር፣ሠናይ ጽቡቕ፣ውቁብ ጉሩም ጥራሄ በረሕ ጉነ ታዪብ፣ሕልዋት
186 መጥፎ እኩይ ሕማቕ፣ክፉዕ ህኩይ
187 በስባሳ
188 እድፋም ርኩስ
189 ቀጥተኛ ራትዕ
190 ክብ ክብ፣ ከቢብ
191 ስለታም ስሑል
192 ደደብ ግናይ
193 ለስላሳ ልሙጽ፣ ጽሑድ ለምለም
194 እርጥብ ርጡብ ርሑስ ጡሉል እርጥብ ሩጠ ጂበ ራታብ
195 ደረቅ ይቡስ ደረቕ፣ንቑስ ይቡስ ደረቅ ደረቅ ዴሬክ ያቢስ
196 ትክክለኛ ራትዕ ትኽክለኛ፣ሓቀኛ
197 ቅርብ ቅሩብ ቀረባ
198 ሩቅ ርሑቅ ርሑቕ
199 ቀኝ የመን የማን
200 ግራ ጸጋም ፀጋም
201 በ... በ...፣ ኅበ ብ..፣ ኣብ... .
202 በ... ውስጥ ውስጠ ኣብ ውሽጢ... .. ...
203 ከ... ጋር ምስ... .
204 እና ወ... ...ን...ን ...
205 ቢ... (ኖሮ) እመ እንተ...
206 በ... ምክንያት እስመ ብ... ምኽንያት
207 ስም ስም ስም፣ሽም ስም ስም ሱም ስምወ ኢሲም
207 ግዋደኛ ዓርኪ፣መሓዛ ሰዲቅ