Wiktionary:የኢትዮጵያ ሴማዊ ሷዴሽ

ከWiktionary

የሷዴሽ ዝርዝርአማርኛግዕዝትግርኛትግራይትአርጎብኛሐረርኛውጋዴን ዓረብኛ


ቁ. አማርኛ ግዕዝ ትግርኛ ትግረ አርጎብኛ ሐረርኛ ጋፋትኛ አረብኛ
0 እኔ አነ ኣነ አና እዮ አን አነት አና
1 አንተ፣አንቺ አንተ፤አንቲ ንስኻ፣ንስኺ፣ኣታ፣ኣቲ፣ኣንታ፣ኣንቲ እንታ፣እንቲ አንካ፣አንኪ አኻኽ፣አኻሽ አንተ አንታ፣አንቲ
2 እርሱ፣እርስዋ ውእቱ፣ውእታ ንሱ፣ንሳ ህቱ፣ህታ አዞ፥ አዜ
3 እኛ ንሕነ ንሕና ሕና እና ኢናዖ፣ኢኛ እኒ ኒሒን
4 እናንተ አንትሙ፣አንትን ንስካትኹም፣ንስካትኽን፣ኣንቱም፣ኣንትን እንቱም እናኩም አኻኻች እናንተ አንቱም
5 እነሱ እሙንቱ፣እማንቱ ንሳቶም፣ንሳተን ሕቶም፣ህተን አዚያች አነሁም
6 ይህ፣ይህች ዝንቱ እዚ፣እዛ እሊ ሁል እንዕ ሃዛ
7 ያ፣ያች ዝክቱ እቲ፣እታ የእ አለቲ፥ አለዚ
8 እዚህ(ች) ዝየ ኣብዚ፣ኣብዛ ኢዴ፥ ኢዴታይ ሁና
9 እዚያ(ች) ህየ ኣብቲ፣ኣብታ የዴ ሁናከ
10 ማን ማኑ መን ማን ማና ማን ምን ሚን
11 ምን ምንት እንታይ ምን ሚን ማዛ፥ ማ
12 የት አይቴ ኣበይ አይዴ አይነ
13 መቼ ማዕዜ መዓስ መቺ መታ
14 እንዴት እፎ ከመይ፣ክንደይ ሚን ኩት፥ ሚን ኩትቤ ከይፋ
15 አይ... ም ኢ... አይ...ን ዮ...ሜል
16 ኹሉ ኵሉ ኩሉ፣ኹሉ ክሉ ዲዩ ሁሉ ይልሆ ኩል
17 ብዙ ብዙሕ ብዙሕ ብዙሕ ብዙ በጂሕ ተበ ካቲር
18 አንዳንድ ስፍን ሓደሓደ፣ገለ ኢስሃድ በአዱን
19 ጥቂት ኅዳጥ ቁሩብ፣ውሕዲተይ ጢቀⶄ
20 ሌላ ካልእ ካሊእ አላይ
21 አንድ አሓዱ ሓደ ዎሮ ሀንድ አሐድ እጀ ዋሒድ
22 ኹለት ክልኤቱ ክልተ ክልኦት ኪት፣ኬት ኮኦት እልስተ ኤትናን
23 ሦስት ሠለስቱ ሠለሰተ ሳላስ ሶስት ሺኢሽቲ ስዎስተ ተላታ
24 አራት አርበዕቱ አርባዕት አርቢት ሐራት አርባዕ
25 ዐምስት ኀመስቱ ሓሙሽተ አምስት ሐሚስቲ ኻምሳ
26 ትልቅ ዐቢይ ዓቢ ዓቢዪ ነሃም ጊዲር እሙነ ካቢር
27 ረጅም ርዙም ነዊሕ ራዪም ረዝም ጉዶር ገደርመ ታዊል
28 ሰፊ ርሒብ ገፊሕ
29 ወፍራም ገዚፍ ሮጊድ ወደል
30 ከባድ ከቡድ ከቢድ
31 ትንሽ ንዑስ ንእሽተይ ኑኡስ ማሥዕ ጢቀሾ እንሰ ሳዪር
32 ዐጭር ሕጹር ሓፂር ሐጪር
33 ጠባብ ጸቢብ ጸቢብ
34 ቀጭን ቀጢን ቀጢን ቃጢን ቀጭን ቀጪን ካቺን ዻዒፍ
35 ሴት ብእሲት ጓል፣ሰበይቲ እሢት ንስቻ ኢንዶች አምንሲተ ሑርማ
36 ወንድ ብእሲ ወዲ፣ሰብኣይ አቦች
37 ሰው ሰብእ ሰብ አዳም ኡሱእ ሰወ ራጁል
38 ልጅ ወልድ ቆላዕ፣ቆልዓ ሊጂ ትፍሊ
39 ሚስት ብእሲት ሰበይቲ እሲት ሚሽቲ
40 ባል ምት ሰብኣይ አቦች
41 እናት እም ኣደ ኡም ኣይ ኡሚ
42 አባት አብ ኣቦ ኣብ ኣው አቡ
43 ወንድም ሓው ኢሕ አኽ
44 እንስሳ እንስሳ፣ አርዌ አንሰሳ ሐመልማል
45 ዓሣ ዓሣ ዓሣ ዓሣ ዓሣ ቱለም ዓሠ ሳማክ
46 ወፍ ዖፍ ዑፍ-ዒፍ ሳሬራት ዖፍ ዑፍ ይፍወ ታይር
47 ውሻ ከልብ ከልቢ ካልብ ዉሣ ቡቺ ዉሠ ካልብ
48 ቅማል ቊማል ቁማል ቅማል ቅማል ቁማይ ኬማሊስ ቁማል
49 እባብ ተመን ተመን አርዌ ሃዋው ሑባብ እቫቭወ ኤውዕባን
50 ትል ዕፄ ፃዐ
51 ዛፍ ዕጽ ኦም ዕጫት ዛፍ ለፉ ዛፍወ ሳጃር
52 ደን ዱር ዱር፣መሮር
53 በትር ቀስተም በትሪ በርቲ
54 ፍሬ ፍሬ ፍረ
55 ዘር ዘርአ ዘርኢ ዝርእ ዘሪ ሰኚ ዘር ሓብ
56 ቅጠል ቈጽል ቈጽሊ ቃጣፍ ቀጠል ቁጢ ካታሊስ ዋራቅ
57 ሥር ሥርው ሱር ቅርድ ሥረድ ሲር ዋደረ ጃዛር
58 የዛፍ ልጥ ልሕጽ፣ ቅራፍ ልሕጺ ቃራፍ ሊጦ ሊጥ ጃዛዕ
59 አበባ ጽጌ ዕምባባ ኤለድ
60 ሣር ሣዕር ሣዕሪ ሣዓር ሢር ሣር ሣር ሐሢሥ
61 ገመድ ሐብል ገመድ
62 ቆዳ ገልድ ቆርበት ቃርባት ቆዳ ጎጋ ጓጐ ጂሲም
63 ሥጋ ሥጋ ሥጋ ሥጋ በሰር ብራንዲስ ላሐም
64 ደም ደም ደም ዳም ደም ደም ደምውሐ ዳም
65 አጥንት ዐፅም ዓጽሚ ዓጺም ሃጥም ኣጥ ዓጽምወ ዓዺም
66 ስብ፣ ጮማ ሥብሕ ስብሒ ሥብሕ ጮማ ለዘ ቡሥረ ሳሕማ
67 ዕንቁላል አንቆቅኆ እንቋቅሖ ኢንቆቅሓ ዕንቁላል አቆህ አንቈ ቤዽ
68 ቀንድ ቀርን ቀርኒ ቃር ከንድ ቀር ቀንደ ቃርን
69 ጅራት ዘነብ ጭራ ዛናብ ዘሪ ቀነወ ጭሬ ዳናብ
70 ላባ
71 ጽጉር ጸጒር፣ ሽዕርት ጨጒሪ ጭጋር ጭገር ጪግር ጺገረ ሳዒር
72 ራስ ርእስ ርእሲ ራእስ ድማ ኡሩስ ድምወ ራስ
73 ጆሮ እዝን እዝኒ እዝን ጆሮ ኡዙን እዝነ ዩዹን
74 ዐይን ዐይን ዓይኒ ዕን ዔን ዒን ዒነ ዔን
75 አፍንጫ አንፍ ኣፍንጫ አንፍ አፍንጫ ኡፍ አፍወ አንፍ
76 አፍ አፍ ኣፍ አፍ አፍ አፍ ስሞተ ፋም
77 ጥርስ ስን ስኒ አንጃብ ስን ሲን ስነ ሲን
78 ምላስ ልሳን ምልሐስ፣ልሳን ንሣል መላስ አራት ምላሰ ሊሳን
79 ጥፍር ጽፍር ፅፍሪ
80 እግር እግር እግሪ እግር እንግር ኢጊር እጒረ ሑፍ
81 ባት ቀይጽ
82 ጉልበት ብርክ ብርኪ ጉልበት ጊሊብ ሩክባ
83 እጅ እድ ኢድ እዴ እንጂ ኢጂ ኤጄጄ ያድ
84 ክንፍ ክንፍ ክንፊር ከናፍር
85 ሆድ ከርሥ ከብዲ ካብድ ከርሥ ቀርፊት፣ከርሢ እርሰ ባቲን
86 ሆድቃ አማዑት
87 ዐንገት ክሳድ ክሳድ ጽጋድ አንገድ አንገት አንገት ራቃባ
88 ጀርባ ድኅር ዝባን ሐጪ
89 ጡት ጥብ ጡብ ጥብ ጡት ጦት ጡወ ኤያሪ
90 ልብ ልብ ልቢ ልብ ልብ ቀልቢ ቃልብ
91 ጉበት ከብድ ጣፊያ ካብዳት አምፋሃ ኩድ ካብድ
92 ጠጣ ሰትየ ሰተየ ሳታ ሰቻ ሰቸ ጢጣ ሳራብ
93 በላ በልዐ በልዔ ባልዓ በላ በለአ በለ አካል
94 ነከሰ ነከሰ፣ ነሰከ ነኸሰ ናክሳ ነከሴ ነሐሰ ነከሰ ዓዽ
95 ጠባ ጠበወ፣ መጸ
96 ተፋ ወሪቅ እንትፍ
97 አስታወከ ቀአ
98 ነፋ ነፍኅ ነፌሑ
99 ተነፈሰ ተንፈሰ ተንፊሱ
100 ሳቀ ጸሐቀ ሰሓቀ
101 አየ ርእየ ርኢዩ፣ረአየ ራአ ሃንጃ ሪአ አጀ ሳፍ
102 ሰማ ሰምዐ ሰሚዑ ሳምዐ ሰማ ሰማአ ሰመ ሳማዕ
103 ዐወቀ የድዐ፣ አእመረ ፈሊጡ አማራ ዎንቃ አልቀ ሳለ ዓራፍ
104 አሠበ ሐሠበ፣ ሐለየ ሓሲቡ
105 አሽተተ ጼነው
106 ፈራ ፈርሀ ፈሪሑ
107 አንቀላፋ ኖመ ደቂሱ ሳክባ ታኒ ኔአ ታገደለ ራቃድ
108 ኖረ ሐይወ ኔሩ ነበራ
109 ሞተ ሞተ ሞይቱ ሞታ ሞድያ ሞታ ፈተረ ማት
110 ገደለ ቀተለ ቐቲሉ ቃትላ ገደሊ ገደላ ቃታል
111 ተዋጋ ተበአሰ
112 አደነ ነዓወ ሃዲኑ
113 መታ ደብደበ ወቕዑ
114 ቈረጠ ቀረጸ ቆሪጹ
115 ሠነጠቀ ሠጸረ ጨዲዱ
116 ወጋ ደጐጸ ወጊዑ
117 ጫረ ሐንፈጠ ፅሒሩ
118 ቆፈረ ፈሐረ ኹዒቱ
119 ዋኘ ጸበተ፣ ጸበየ ሐምበሰ ሓምባሳ ዋና ተፉቃካ ሳባሓ
120 በረረ በሪሩ
121 ተራመደ፣ ኼደ ሖረ ኽዪዱ ጌሳ ሄዳ ሌጠ አሆረ ራሕ
122 መጣ መጽአ መጺኡ ማጻ መጣ ዲጀ ሰለ አጃ
123 ተኛ ሰከበ ደቅስ
124 ተቀመጠ ነበረ ኮፍ በለ ካፍ በላ አረጋዛ ተጌበላ ተዋነ ጃላስ
125 ቆመ ቆመ ደው በለ ባጥራ ቆማ ቃነነ ቆመ ቃም
126 ዞረ ዖደ፣ ዞረ
127 ወደቀ ወድቀ ወደቀ
128 ሰጠ ወሀበ ሂቡ ሃባ ሃቤ ሰጠ ዋበ ሃባ
129 ያዘ አኅዘ ሒዙ ለሐዳ
130 ጨመቀ ጸመተ
131 ፈተገ ሐሰየ
132 አጠበ ኅፀበ ሓፂቡ ሐጠባ
133 አበሰ ደሪዙ
134 ሳበ፣ ጐተተ ሰሐበ
135 ገፋ ገፍዐ፣ ደፍዐ
136 ጣለ ጠሐለ ደርቢዩ፣ጥሒሉ
137 አሠረ አሰረ ኣሲሩ
138 ልብስን ሰፋ ሰፈየ
139 ቆጠረ ቀመር ቖፂሩ
140 አለ ብልሐ በለ ቤላ አላ ባየ ባለ ቃል
141 ዘመረ፣ዘፈነ ሐለየ፣ ዘመረ ዘሚሩ፣ደሪፉ
142 ተጫወተ ላሀየ ተጻዊቱ
143 ተንሳፈፈ ጸለለ
144 ፈሰሰ ፈሲሱ
145 በረደ ቁሪዩ በረዳ
146 አበጠ ሐበጠ
147 ፀሓይ ፀሓይ ፀሐይ ፀሐይ ጨሐድ ኢር ሰገለ ሳምስ
148 ጨረቃ ወርኅ ወርሒ ዋርሕ ጨረቃ ወርሒ ጸረቀ ቃማር
149 ኮከብ ኮከብ ኮኸብ ኮካብ ኮኮብ ጡኝ ኮኮበ ኮካብ
150 ውሃ ማይ ማይ ማይ ኦሁዋ ሚይ ኤገ ሞያ
151 ዝናብ ዝናም ዝናብ/td> ዥላም ዝናብ ዚናብ ዝናብ ማታር
152 ወንዝ ተከዚ ወሓዚ ዘር
153 ሐይቅ ሐይቅ ሃይቂ
154 ባሕር ባሕር ባሕሪ
155 ጨው ጸው፣ መልሕ ጠረሱ
156 ድንጋይ እብን እምኒ እብን ድንጋይ ኡን ደንጃ ሓጃር
157 አሸዋ ኆጻ፣ ረመል ሖጻ ሖጻ ሃሠዋ ሲሕሴራ ቱራብ
158 አቧራ መሬት ሲሳ
159 መሬት ምድር መሬት ደቺ
160 ደመና ደመና ደበና ዳብና ደመና ዳና ደመነ ሳሓብ
161 ጉም ጊሜ ግመ አጉጃ
162 ሰማይ ሰማይ ሰማይ ዓስተር ሰሚ ሳማ
163 ንፋስ ነፋስ ዱፍ
164 አመድ ሐመዳ ሓመድ ሐመድ
165 በረዶ አስሐትያ በረድ
166 ጢስ ጢስ ትኪ ታናን ጭስ ተን ተነ ዱሓን
167 እሳት እሳት ሓዊ እሳት እሳድ ኢሳት ኢሳተ ናር
168 አመድ ሐመድ ሓመድ ባርሕ ሐመድ ሐመድ ራማድ
169 አቃጠለ አውአየ አቃጸለ አንዳዳ አቃጠሊ ማገደ ተቃጥለ ሓራቅ
170 መንገድ ፍኖት መገዲ ጋባይ ሄማ ኡገ ማናጊስ ታሪቅ
171 ተራራ ደብር እምባ፣ከረን ዳብር ጉብ ሰሪ አምባ ጃባል
172 ቀይ ቀይሕ ቀይሕ ቃይሕ ቅይሕ ቄሕ ቀየ አሕማር
173 አረንጓዴ ሐመልሚል ቀጠልያ ወሪቅ
174 ቢጫ ዘፍራ ብጫ
175 ነጭ ጸዐዳ፣ ጻዕዳ ጻዕዳ ጻዓዳ ዛህ ነጪሕ ንጽወ አብያዽ
176 ጥቁር ጸሊም ጸሊም ጻልም ጥሕቚር ጠይ ጥቁረ አስዋድ
177 ሌሊት ሌሊት ለይቲ ላሊ ኤታእ ኦርቲ ሊለ ሌል
178 ቀን ዕለት፣መዓልተ መዓልቲ መዐልቱ፣ማልቱ
179 ዓመት ዓመት ዓመት አመት
180 ሙቅ ምውቅ ምዉሕ ሒፉን ሙቅ ዉይ ሞቀ ሓሚ
181 ቅዝቃዛ፣ብርድ ብሩድ ቁሪ ብርድ ብርድ ቢርዲ ውርጨ ባርድ
182 ሙሉ ምሉእ ምሉእ ዱፉን፣ሙሉእ
183 ዐዲስ ሐዲስ ሓድሽ ሐዲስ ሐግስ ሐጂስ አደሰ ጃዲድ
184 አሮጌ አረጋዊ፣ ብሉይ ናይ ቀዳም ራጋ
185 ጥሩ፣ውብ ሔር፣ሠናይ ጽቡቕ፣ውቁብ ጉሩም ጥራሄ በረሕ ጉነ ታዪብ፣ሕልዋት
186 መጥፎ እኩይ ሕማቕ፣ክፉዕ ህኩይ ቡሉል
187 በስባሳ
188 እድፋም ርኩስ
189 ቀጥተኛ ራትዕ
190 ክብ ክብ፣ ከቢብ
191 ስለታም ስሑል
192 ደደብ ግናይ
193 ለስላሳ ልሙጽ፣ ጽሑድ ለምለም
194 እርጥብ ርጡብ ርሑስ ጡሉል እርጥብ ሩጠ ጂበ ራታብ
195 ደረቅ ይቡስ ደረቕ፣ንቑጽ ይቡስ ደረቅ ደረቅ ዴሬክ ያቢስ
196 ትክክለኛ ራትዕ ትኽክለኛ፣ሓቀኛ
197 ቅርብ ቅሩብ ቀረባ ቁራ
198 ሩቅ ርሑቅ ርሑቕ ሩሑቅ
199 ቀኝ የመን የማን ቀኚት
200 ግራ ጸጋም ፀጋም ቢቶ፣ጉረ
201 በ... በ...፣ ኅበ ብ..፣ ኣብ... ...ቤ
202 በ... ውስጥ ውስጠ ኣብ ውሽጢ... .. ኡስጡእ
203 ከ... ጋር ምስ... .
204 እና ወ... ...ን...ን
205 ቢ... (ኖሮ) እመ እንተ...
206 በ... ምክንያት እስመ ብ... ምኽንያት
207 ስም ስም ስም፣ሽም ስም ኢስም ሱም ስምወ ኢሲም
207 ግዋደኛ ዓርኪ፣መሓዛ ሰዲቅ