Linux Comp Glossary E

ከWiktionary
Jump to navigation Jump to search

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Edit = ማረሚያ = ማረም[አርም]

Edit partition = መከፋፈያን ማረሚያ[አርም]

Editor = አዘጋጅ[አርም]

Editors = አዘጋጆች[አርም]

Effect = ተጽእኖ = ውጤት[አርም]

Elapsed = አልፏል[አርም]

Element = ባህሪይ = አካል[አርም]

E-mail = ኢሜይል[አርም]

Embedded = የተጣበቀ[አርም]

Emphasis = ማጋነን = ማጉላት[አርም]

Emulators = ተመሳሳይ[አርም]

Enabled = ማስቻል[አርም]

Encoding = ኢንኮዲንግ[አርም]

Encrypted = ኢንክሪፕትድ[አርም]

End = መጨረሻ[አርም]

Enhancement = መጨመር[አርም]

Enlarge = ማሳደግ[አርም]

ENTER = ማስገቢያ[አርም]

Entry = መግቢያ = አገባብ[አርም]

Eudora Address Book = የኢዶራ አድራሻ ደብተር[አርም]

Evaluation = ግምገማ[አርም]

Event = ሁኔታ[አርም]

Every = እያንዳንዱ = በየ[አርም]

Exception = የተለየ = ደንቡን ያልተከተለ = በስተቀር[አርም]

excerpt = ምንባብ[አርም]

Exclude = ማስቀረት / መከልከል[አርም]

Execute = መፈጸም[አርም]

Exist = አለ = ነበር[አርም]

Expires = የተበላሽ[አርም]

explore = መፈለግ = ማሰስ[አርም]

Export = መላኪያ = ወደ ውጭ መላክ[አርም]

Extension = ቅጥያ[አርም]

==Extracting = መርጦ ማውጣት==መበታተን

Exit = መውጫ[አርም]