Linux Comp Glossary W

ከWiktionary
Jump to navigation Jump to search

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

wallpapers = የግድግዳ ወረቀቶች[አርም]

weekday = አዘቦት ቀን = የስራ ቀን[አርም]

Weekly = በየሳምንቱ[አርም]

WEP = ዌፕ[አርም]

Widescreen = ዋይድስክሪን[አርም]

Width = ስፋት[አርም]

Wired = በሽቦ[አርም]

Wireless = ሽቦ አልባ[አርም]

Wizard = ዊዛርድ[አርም]

World Wide Web = ዎርልድ ዋይድ ዌብ[አርም]