Linux Comp Glossary P

ከWiktionary
Jump to navigation Jump to search

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

PAGEDOWN = ገጽ ወደ ታች[አርም]

Page Footer = የገጽ ግርጌ / ቁጥር[አርም]

Page Header = የገጽ ራስጌ / አርእስት[አርም]

Page Layout = ገጽ ማሰናጃ[አርም]

Pager = ፔጀር[አርም]

PAL = ፓል[አርም]

pane = ክፍል[አርም]

Panel = ትንሽ መስኮት = ክፍል[አርም]

Paragraphs = አንቀጾች[አርም]

parameter = ፓራሚትር[አርም]

parse = መተንተን[አርም]

partner = ግብረ አበር[አርም]

partition = መከፋፈል[አርም]

partitions = ክፍልፋዮች[አርም]

password = የመግቢያ ቃል[አርም]

Paste = መለጠፊያ = መለጠፍ[አርም]

Patch = መለጠፍ[አርም]

Path = መንገድ[አርም]

Pattern = ንድፍ[አርም]

Pause = ማቋረጥ[አርም]

pending = በቀጠሮ ላይ ያለ[አርም]

Performance = አፈጻጸም[አርም]

percent = ከመቶ = %[አርም]

percentage = ከመቶኛ = %[አርም]

Persistence = የማያቋርጥ[አርም]

philosophy = ፍልስፍና[አርም]

Photos = ፎቶዎች[አርም]

Pictures = ስእሎች[አርም]

pixels = ፒክስልስ[አርም]

pixmap = ፒክስማፕ[አርም]

Placeholder = ቦታ ያዢ[አርም]

plan = እቅድ[አርም]

planner ማቀጃ[አርም]

Platform = መድረክ = መምሪያ[አርም]

Plugin = ተሰኪ[አርም]

Policy = አመራር[አርም]

Portal = መግቢያ በር[አርም]

Portrait = ምስል[አርም]

Position = ይዞታ = ቦታ[አርም]

Positive = አዎንታዊ = እርግጠኛ[አርም]

PPPoE = ፒፒፒኦኢ[አርም]

Presence = መኖር[አርም]

Presentation = አቀራረብ[አርም]

Preserve = መጠበቅ[አርም]

Preferences = ምርጫዎች[አርም]

Preview = ቅድመ እይታ[አርም]

Previous = ቀደም ያለው = የፊተኛው[አርም]

Previous Day = ቀደም ያለው ቀን[አርም]

Print = ማተም = ማተሚያ[አርም]

Print Preview = ለማተም ቅድመ እይታ[አርም]

Privilege = ልዩ መብት ወይም ፍቃድ[አርም]

Proceed = መቀጠል[አርም]

Process = ሂደት[አርም]

Process ID = የሂደት መታወቂያ[አርም]

Processing = በሂደት ላይ[አርም]

Processor = ማቀናበሪያ[አርም]

PRODUCTNAME = የእቃው ስም[አርም]

PRODUCTVERSION = የእቃው እትም[አርም]

Profile = ገጽታ[አርም]

Progress = በሂደት ላይ = በእድገት ላይ[አርም]

Project = እቅድ[አርም]

Prompt = ወዲያውኑ = በአስቸኳይ[አርም]

Properties = ባህሪ = ንብረት[አርም]

protocol = የአሰራሩ ዘዴ ወይም ሕግ[አርም]

Proxy = ወኪል[አርም]

Purge = ማባረሪያ = ማባረር = ማስወገድ[አርም]