Linux Comp Glossary L

ከWiktionary
Jump to navigation Jump to search

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Label = ምልክት[አርም]

Landscape = የመሬት አቀማመጥ[አርም]

Last = መጨረሻ[አርም]

Last 2nd = 2ኛ ከመጨረሻው[አርም]

latest = የመጨረሻውን[አርም]

Latex Color = የላቴክስ ቀለም[አርም]

Launch = መጀመር = ማስጀመር[አርም]

Layout = ማሰናጃ = መቀየስ = አቀማመጥ[አርም]

Left Arrow = የግራ ቀስት[አርም]

Left Edge = የግራ ጠርዝ[አርም]

Left header = የግራ ራስጌ[አርም]

Libraries = ቤተ መጻህፍት[አርም]

Link = አገናኝ = ማያያዣ[አርም]

Linux kernel = ሊነክስ ከረኔል[አርም]

loaded = ተጭነዋል = ተጭኗል[አርም]

local = አካባቢ[አርም]

Localization = መተርጎም[አርም]

Location = አቀማመጥ[አርም]

Logo = አርማ[አርም]

Login = መግቢያ[አርም]

Logout = መውጫ[አርም]