Linux Comp Glossary U

ከWiktionary
Jump to navigation Jump to search

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

U.A.E = ዩኤኢ[አርም]

Unable = ያለመቻል[አርም]

Uncheck = ምልክቱን ማጥፋት[አርም]

Uncompressed = ያልታመቀ[አርም]

undefined = ግልጽ ያልሆነ[አርም]

Underlinded = ከስር የተሰመረበት[አርም]

Uninstall = ማጥፋት= ይጠፋሉ[አርም]

Unit =መለኪያ[አርም]

unlock = መክፈት[አርም]

Universe = አንድ ህዋ = ዩኒቨርስ[አርም]

Unsafe = ደህና ያልሆነ[አርም]

Up Arrow = ወደ ላይ ቀስት[አርም]

upcoming = በቅርብ የሚመጣ[አርም]

Update = ማሻሻል[አርም]

Upload = መጫን[አርም]

Upstream = ሽቅብ[አርም]

URI = ዩአርአይ[አርም]

Used = ያገለገለ[አርም]

User Defined = ተጠቃሚው የተወሰነ[አርም]

Utilities = መገልገያዎች[አርም]