Linux Comp Glossary H

ከWiktionary
Jump to navigation Jump to search

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Handout = ስጦታ[አርም]

==Hardware =የሚታይ/የሚዳሰስ አካል

Hardware =የሚታይ/የሚዳሰስ አካል

Hate it = አልወደውም[አርም]

Header = ራስጌ[አርም]

Height = ርዝመት = ቁመት[አርም]

Hibernate = ማስተኛ = መተኛት[አርም]

Highlight = ማጉያ ቀለም = ማድመቂያ[አርም]

Holiday = በዓል[አርም]

Holidays = በዓላት[አርም]

Home Page = ዋናው ገጽ = መነሻ ገጽ[አርም]

Horizontal = አግዳሚ[አርም]

Host = ጋባዥ[አርም]

Hotkeys = ትኩስ ቁልፍ[አርም]

Hover = መንሳፈፍ[አርም]

HTML = ኤችቲኤሜኤል[አርም]

hyperlink = ማያያዣ ቁልፎች[አርም]

Hyphens = ንኡስ ጭረት[አርም]